Hjem
Aktuelt
Trond Mohn Stiftelse

TMS Starting Grant til tre fremragende forskere

Henriette Aksnes, Gabriele de Seta og Jana Birke Belschner er årets mottakere av TMS Starting Grant. De tre vil motta utmerkelsen som del av Trond Mohn stiftelse sin årsmarkering i Universitetsaulaen, 1. desember.

Henriette Aksnes ved Institutt for biomedisin,,Gabriele de Seta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og Jana Birke Belschner ved Institutt for sammenliknende politikk og  er årets mottakere av TMS Starting grant.
F.v. Henriette Aksnes ved Institutt for biomedisin, Gabriele de Seta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og Jana Birke Belschner ved Institutt for sammenliknende politikk, er årets mottakere av TMS Starting Grant.
Foto/ill.:
Melanie Burford/ Trond Mohn stiftelse

Hovedinnhold

De tre kan med det bruke juleferien til å planlegge hvordan de i tiden fremover skal bygge opp grupper rundt sine egne forskningsidéer, som dreier seg om så forskjellige tematikker som forkalkninger i hjernen, politisk demografi, og dynamikker som oppstår i møtet mellom mennesker og algoritmer. 

- Det er svært gledelig å kunne gratulere de tre fremragende forskerne Henriette Aksnes, Jana Birke Belschner og Gabriele de Seta som mottakere av TMS Starting Grant. Årets mottakere representerer stor tematisk bredde, og prosjektene de nå får støtte til vil i årene som kommer bidra til viktig kunnskap for vitenskapen og selvsagt samfunnet, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen

De tre forskerne vil motta stipendet som del av årsmarkeringen til Trond Mohn stiftelse i Universitetsaulaen, fredag 1. desember. 

Protein koblet til hjerneforkalkning

Henriette Aksnes ved Institutt for biomedisin får TMS Starting Grant for prosjektet: «The role of membrane protein modifications in age-related brain pathology (MemBrain)». 

Prosjektet har utspring fra hennes doktorgrad, og videre et samarbeid med nevroklinikere i London, hvor de nylig viste at proteinet NAA60 er koblet til en genetisk tilstand med alvorlige hjerneforkalkninger. 

- Men vi vet ingenting om hvordan dette skjer. Finansieringen fra TMS gir meg muligheten til å ta fatt på studier for å finne ut av nettopp dette. Jeg tror at det vil være svært viktig for å bedre forstå hjerneforkalkninger og hvordan de er koblet til demenssykdommer, sier Aksnes, og legger til:

- Forkalkninger i hjernen en understudert faktor innen nevrodegenerative sykdommer. Mange forbinder forkalkning med sykdomstilstander i ledd eller blodårer, men det er faktisk også veldig vanlig i hjernen, bare at vi ikke kjenner til konsekvensene av det. Ved å se på hvordan hjerneforkalkninger oppstår og samvirker med andre faktorer, håper jeg at dette prosjektet vil bidra til ny innsikt i demenssykdommer - og dermed belyse nye behandlingsmuligheter. 

Kortsiktige kostnader vs langsiktige fordeler

Jana Birke Belschner ved Institutt for sammenliknende politikk får TMS Starting Grant for prosjektet «Representing the future in an ageing Europe: The politics of demographic change». 

Hun gleder seg til å bygge opp en forskningsgruppe på politisk demografi, som vil fremme interdisiplinær forskning om alder, politisk deltakelse, og representasjon. Prosjektet vil også knytte Institutt for sammenlignende politikk og UiB til et internasjonalt nettverk av statsvitere og økonomer i universiteter på 3 kontinenter og 10 land.

- Prosjektet sikter på å forstå hvordan politikk kan bli mer langsiktig, og under hvilke betingelser borgere og politikere er villige til å bytte ut kortsiktige kostnader med langsiktige fordeler. Prosjektet vil undersøke disse spørsmålene i en rekke europeiske land, inkludert Norge, sier hun.

Birke Belschner forteller videre at prosjektet vil ta for seg en påfallende spenning mellom den stadige aldringen av europeiske velgere og den økende nødvendigheten av langsiktige politiske resultater, for eksempel når det gjelder klimaendringer. 

- Prosjektet vil undersøke hele sekvensen av politisk representasjon, og til slutt formulere politiske anbefalinger om hvordan representative demokratier kan bli mer generasjonspluralistiske - altså hvordan man kan sikre god balanse mellom ulike aldersgrupper, sier hun.

- Vi vil for eksempel undersøke hvordan valgreformer, som å senke stemmerettsalderen til 16 år eller ungdomskvoter for politiske kandidater, påvirker politikkutformingen. 

Algoritmer og kreativitet

Gabriele de Seta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier får TMS Starting Grant for prosjektet «Algorithmic folklore: The mutual shaping of vernacular creativity and automation». 

Prosjektet tar sikte på å forstå og forklare dynamikker som gjør seg gjeldende, etter som algoritmer og kunstig intelligens i stadig større grad blir en del av hverdagen vår. De Seta skal studere hvordan algoritmer er med å forme menneskers kreativitet - og hvordan kreative praksiser former de automatiserte systemene.

- Det meste av forskning på algoritmer fokuserer på deres tekniske utvikling, økonomiske implikasjoner eller juridiske regulering, men det å forstå hvordan mennesker møter og gir mening til algoritmer i hverdagen er like viktig, sier de Seta.

- Jeg ser frem til å koordinere et team av forskere for å utvide vår forståelse om de kreative praksisene som oppstår når mennesker og automatiserte systemer interagerer.

- Svært gode evalueringer

- Det er veldig kjekt å kunne gratulere hele tre vinnere med TMS Starting Grant i år. Vi gleder oss til å følge dem videre, sier daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Anne Marie Haga.

Hun legger til at de eksterne og uavhengige evalueringene som er foretatt av deres prosjekter forut for tildelingen har vært svært gode. 

- Hovedkriteriet for tildeling er faglig kvalitet, og vinnerne har gjennom intervju og to søknadsrunder presentert spennende prosjekter av høy kvalitet, slår Haga fast.

UiB-rektor Margareth Hagen er glad for det gode og mangeårige samarbeidet med stiftelsen. Trond Mohn stiftelse har siden opprettelsen i 2004 gitt viktige bidrag til universitetet, blant annet gjennom tematiske satsninger, infrastruktur og rekruttering av sterke unge forskere.