Hjem
Aktuelt
SDG-konferansen 2024

Bærekraft i fokus: Bør forskere være aktivister?

– Vi vet godt at en stor endring er nødvendig. Vi har kunnskapen som trengs. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre, sier UiB-professor Håvard Haarstad. Den syvende Bærekraftskonferansen i Bergen går av stabelen 7.-9. februar. Vi spør: Hva er universitetenes rolle?

Fokus i bildet er på en lyspære, men man aner at bak foregår det en konferanse
Bærekraftskonferansen 2024 er gratis og digital.
Foto/ill.:
Silje Katrine Robinson / UiB

Hovedinnhold

7.-9. februar er det igjen klart for Bærekraftskonferansen i Bergen, eller SDG Conference Bergen, som den kalles på engelsk. Årets konferanse handler om «universitetenes rolle i transformativ endring».

Se hele programmet for konferansen her

– Konferansen har som mål å utforske og uttrykke de mange rollene universiteter kan og bør ha i transformative endringsprosesser. Vi vil undersøke lovende samarbeidsmønstre mellom universiteter og ulike aktører, inkludert sivilsamfunn, og hvordan man kan inkludere flere perspektiver, innsikter og visdommer i innovative løsninger, sier professor ved Universitetet i Oslo og leder av programkomiteen for konferansen, Erik Knain. 

Forskerinitiativ

Det var 1. januar 2016 at FNs bærekraftsmål offisielt trådte i kraft, og det er disse som er utgangspunktet for konferansen. Ledere verden over forpliktet den gang landene sine til å gjøre det de kunne de neste 15 årene, for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Allerede året etter, i 2017, samlet noen forskere ved UiB seg for en felles, lokal workshop. De spurte: «Hvordan kan universitetet bidra til å nå målene?», «Hvordan kan vi være en kritisk arena?» I 2018 ble konseptet utvidet til en stor konferanse, og siden har den både blitt digital, nasjonal og åpen for et internasjonalt publikum. I fjor deltok mer enn 1500 personer over hele verden på konferansen. 

– Bør forskerne nå gå lenger?

– Vi vet godt at en stor endring er nødvendig. Vi har kunnskapen som trengs. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre, og det bør være all hands on deck, sier Håvard Haarstad, professor i samfunnsgeografi og leder for Senter for klima og energiomstilling (CET).

Haarstad, som sitter i den nasjonale programkomiteen til konferansen, mener det er viktig å tenke over hva universitetenes rolle skal være med tanke på bærekraftsmålene. 

Bærekraftsmålene tar inn i beregningen at det å utrydde fattigdom må henge sammen med strategier for å få til økonomisk vekst. Målene adresserer også en rekke sosiale behov, som utdanning, helse, sosial beskyttelse, arbeidsmuligheter, samtidig som det å ta vare på klima og naturen er underliggende. 

– Forskning har vært helt avgjørende for å få fakta på bordet, og få til en offentlig debatt om klima- og naturkriser. Bør forskerne nå gå lenger? Flere mener vi nå bør innta en mer aktiv rolle. Og dette er blant spørsmålene vi skal diskutere på Bærekraftskonferansen, sier Haarstad. 

Skal debattere gruvedrift på havbunnen

Bærekraftskonferansen åpnes kl. 9 onsdag 7. februar med en debatt om offentlig-privat samarbeid og gruvedrift på havbunnen som case. 

– Bakgrunnen for debatten er de siste hendelsene i Norge knyttet til gruvedrift på havbunnen. Den viktige avgjørelsen kom 9. januar, da et stort flertall i Stortinget stemte for å åpne for slik gruvedrift. Dette har satt norske politikere opp mot myndighetene i en svært polarisert debatt, sier Dorothy Dankel, seniorforsker ved Sintef Ocean og førsteamanuensis UiB. 

Dankel skal styre debatten, som vil bestå av bade forskere og representanter fra industrien. Debatten blir strømmet, men det er også mulig å møte opp personlig i Storsalen i Nygårdsgaten 5.

– Norge er verdens første land som åpner opp for gruvedrift på kontinentalsokkelen. Staten hjelper til med å finansiere forskning og innovasjon i dyphavet som vil brukes aktivt av industri. Så det er relevant for oss å reflektere kritisk over offentlig-private partnerskap i lys av bærekraft, og ansvarlig forskning og innovasjon, sier Dankel. 

Alle som er meldt på konferansen har mulighet til å se filmdokumentaren «Deep Rising»på konferanseplattformen. Filmen handler om gruvedrift på havbunnen.

Arrangerer «watchparty»

Konferansen er hovedsakelig digital, men Bærekraftspilotene og Senter for klima- og energiomstilling (CET) arrangerer «watchparty» i den gamle kantinen i fjerde etasje i Christies gate 18 for alle som er interesserte. Dørene står åpne gjennom konferansen. Man kan komme og gå som man vil, og det vil bli servert snacks og kaffe. 

Bærekraftskonferansen er en gratis konferanse arrangert av Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, NMBU, Høgskulen på Vestlandet, Universitets- og høgskolerådet og Norsk studentorganisasjon.

 
Meld deg på årets bærekraftskonferanse her.