Hjem
UiB Bærekraft

Bærekraftspilotene ved UiB

Bærekraftspilotene bidrar til å løfte studentenes stemme inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB. Les mer om deres oppgaver og hvem de er her.

Bærekraftspilotene ved UiB, 2023-24
Bærekraftspilotene ved UiB. F.v. Kristine Ingeborg Sundet Gulla, Dina Bergmann, Nora Bemanian og Merjem-Emma Torlo Djugum.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Skal vi nå våre mål er det svært viktig at studentmassen involveres. Ansettelsen av bærekraftspiloter er et initiativ fra universitetsledelsen og representerer et viktig steg i riktig retning.

Bærekraftspilotene bidrar blant annet til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB, og sikrer at vi “lærer som vi lever”. De er tett knyttet opp mot ledelsen ved universitetet med hver sin mentor innen områdene Grønt studentliv, Fag og forskning, Klimanøytralt UiB og Kommunikasjon. Bærekraftspilotene bidrar også til å motivere og engasjere både studenter og ansatte til en felles klima – og bærekraftsdugnad.

Klikk på fanene under for å lære mer om bærekraftspilotenes organisering, mandat, tidligere prosjekter og mer.

Organisering

Universitetet har fire bærekraftspiloter. Bærekraftspilotene ansettes fra studentmassen i 20% deltidsstillinger, som varer fra august til juni. Hvert år blir det ansatt nye bærekraftspiloter for å få nye, friske perspektiver på universitetets bærekraftsatsning.

Bærekraftspilotene skal

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som kan bidra til å sette bærekraft og klimanøytralt UiB på dagsorden for studentene ved UiB.
  • Komme med ideer knyttet til bærekraft og klimanøytralt UiB.
  • Være et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen og følge opp studentinitiativ knyttet til bærekraft og Klimanøytralt UiB.

Bærekraftspilotene V21-V22

Det andre kullet med bærekraftspiloter var Vilde, Emilie, Ingeborg og Ole. Her er litt informasjon om noen av deres hovedprosjekter.

Byttebua: Det første kullet med bærekraftspiloter startet "Byttebua" i november 2020, som et permanent byttemarked for studenter og ansatte med tilknytning til Universitetet i Bergen. Denne ordningen ble videreført av de nåværende bærekraftspilotene, og driftes i dag i samarbeid med Spire Bergen og Fremtiden i våre hender. Byttebua holder til på Nygård skole og er åpen fra klokken 16-18 hver tirsdag og torsdag. Her kan man både hente og levere mange ulike brukte gjenstander.

UiB Bærekraft: Dette er den nye samlesiden for bærekraft ved UiB. Formålet med denne nettsiden er å gjøre informasjon relatert til bærekraft ved UiB bedre tilgjengelig for studenter, ansatte og eksterne.

Miljø&Mingle: I mars arrangerte bærekraftspilotene en samling for frivillige studenter som jobber med bærekraft-relaterte problemstillinger i Bergen. Her ble det holdt foredrag fra næringsliv, akademia og ideelle organisasjoner. Samlingen ble holdt i Lystgården på Landås med oppimot 40 bærekraftsinteresserte studenter på gjestelisten.

Nye oppgaver fra høsten 2022

Bærekraftspilotene videreføres, og fire nye studenter vil bli ansatt i august. De nye pilotene vil være organisert som følger:

Studier og fag

- Formidle studier og emner som er tilgjengelige på UiB innenfor bærekraft, klima og miljø.

- Styre Bærekraftspilotene sine sosiale medie-kanaler.

- Vedlikeholde deler av nettsiden UiB Bærekraft.

Bærekraftig studentliv

-Jobbe med Byttebua Bergen.

- Organisere bærekraftige aktiviteter for studentene, som ryddeaksjoner og nettverksarrangement.

- Vere et bindeledd for studentorganisasjoner i Bergen som jobber med bærekraft, klima og miljø.

- Vedlikeholde deler av nettsiden UiB Berekraft.

Klimanøytralt UiB

-Delta på prosjekter relatert til Klimanøytralt UiB.

- Inngå i styringsgruppen for Klimanøytralt UiB.

- Drive formidling knytt til klimaregnskap, prosjekter og annen aktivitet knytt til Klimanøytralt UiB.

SDG-konferansen (SDG Conference Bergen)

- Delta i sekretariatet for SDG-konferansen.

- Hjelpe sekretariatet med planlegging.

- Hjelpe med involvering av studentorganisasjoner for Day Zero.

Tidligere prosjekter

  • Gjenbruksmarkedet med inntekt til «gled en som gruer seg til jul»
  • Webinar i samarbeid med pilotene UiT «Korona og bærekraft – lærer vi noe?»
  • Strandryddeukene
  • FN-dagen
  • Bedriftspresentasjon/seminar «Klima og energiomstilling i Bergen – hva skjer?»