Hjem
UiB Alumni
Alumniintervju

Katrine Berg Nødtvedt

Hun har vært byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, leder i Grønt Kvinnenettverk, studerte psykologi ved UiB og sendte et sint brev til Jens Stoltenberg da hun var 10 år gammel om nye gasskraftverk.

Katrine Berg Nødtvedt
Foto/ill.:
Vestland Miljøpartiet De Grønne/Pernille Sommer

Hovedinnhold

Katrine Berg Nødtvedt beskriver seg selv som en skikkelig realfagsnerd på videregående, og hadde egentlig store planer om å bli sivilingeniør. En tur til Peru som frivillig for en av Strømmestiftelsens partnerorganisasjoner endret derimot disse planene. Hun jobbet for en organisasjon som hjalp familier med sammensatte problemer i en fattig del av Lima. Her samarbeidet hun blant annet med dyktige og engasjerte psykologer. 

- Opplevelsene i Peru gjorde at jeg ble motiver til å studere et fag som ville gjøre det mulig å jobbe mer direkte med mennesker i vanskelige situasjoner, og da ble det først årsstudium og så profesjonsstudium i psykologi, sier hun. 

Studietiden på UiB

Studietiden på UiB og Det psykologiske fakultet beskriver hun som utrolig god, og hun trivdes både faglig og sosialt. Faglig trekker hun både frem muligheten til å drive med forskning som forskningsassistent og å få skrive en empirisk hovedoppgave om klimapsykologi, et tema hun sier hun er i overkant interessert i. 

- Sosialt må jeg trekke frem det spesielle samholdet på årsstudiet, der jeg møtte det som skulle bli noen av mine nærmeste venner allerede i fadderuken, men også det unike fellesskapet på profesjonsstudiet, særlig i perioder hvor vi hadde ulike former for praksis, forteller hun.

Hun understreker viktigheten av praksisen hun hadde på UiB. Ikke bare for arbeidslivet, men også for det sosiale.

- I praksis lærer man seg selv å kjenne på nye måter. Vi fikk også lære å være gode kollegaer for hverandre, gjennom å støtte og gi konstruktive tilbakemeldinger. Det var heller ikke helt sjeldent at vi fortsatte kollegastøtten over en øl på Ujevnt. Vi hadde jo utsikt rett ned på baren fra praksiskontorene våre, så det ble et stamsted, minnes hun.

Om å være en god leder

Psykologistudiet har vært viktig henne i jobben som byråd for kultur, mangfold og likestilling.

- Jeg sier ofte at jeg føler at jeg får brukt hele meg selv i jobben som byråd, og det inkluderer ferdighetene jeg tar med meg fra psykologistudiet. Det å være en leder handler for meg om å kommunisere godt, å kunne ta inn og analysere ny informasjon, å ta ansvar, og å være ydmyk og åpen for tilbakemeldinger. Alt dette fikk jeg øvd meg på som psykologistudent, og ikke bare gjennom studiet, men også gjennom engasjementet i studentorganisasjoner, sier hun.

Sendte sint brev til Jens Stoltenberg

Katrine Berg Nødtvedt har vært medlem av Miljøpartiet De Grønne (MDG) siden 2014, men allerede da hun var barn viste hun engasjement for politikk og klima da hun sendte et brev til Jens Stoltenberg.

- Jeg mener å huske at jeg sendte et brev til Jens Stoltenberg da jeg var rundt 10-11 år fordi jeg var misfornøyd med at det skulle bygges nye gasskraftverk, forteller hun.

Gjennom ungdoms- og studietiden ble hun enda mer engasjert og var aktiv i forskjellige organisasjoner. Hun var blant annet innom Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppene og Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon RE:ACT.

- Gjennom RE:ACT fikk jeg jobbe med både klima- og miljøspørsmål, flyktning- og integreringsspørsmål, og internasjonal solidaritet. Dette er de sakene jeg nok har det sterkeste personlige engasjementet for, sier hun.

Å jobbe i politikk

I 2019 ble Berg Nødtvedt valgt inn i bystyret i Bergen. I jobben som byråd møter hun masse flotte mennesker som jobber med ting de brenner for, og omtaler jobben som et privilegium.

- Det mest spennende for meg i jobben er alt jeg lærer. Det er så mye bra og spennende som skjer i Bergen, og det er et skikkelig privilegium bare å få høre om alt, sier hun.

Videre forteller hun at det er en meningsfull jobb når hun ser at hun og partiet hennes bidrar til å utvikle byen i en god retning for folk og for verden.

Christiekonferansen 2022

Temaet for Christiekonferansen 2022 var «Skeiv identitet som politisk valuta». Her deltok hun i en panelsamtale for å diskutere «rosavasking» sammen med Julie Lødrup (LO), Isak Bradley (PKI) og Jostein Hole Kobbeltveit (Raftostiftelsen).

- Det er veldig mange spennende poster på programmet, og til sammen bidrar konferansen i år til å løfte blikket til å se debattene om skeives rettigheter og skeiv politikk i et historisk og internasjonalt perspektiv. Det tenker jeg er veldig verdifullt, og en flott måte å markere at det i år er 50 år siden forbudet mot homoseksuelle handler ble opphevet i Norge, sier hun om konferansen.

Den tidligere byråden for kultur, mangfold og likestilling engasjerer seg stort for årets tema, og poengterer viktigheten av mangfoldet i Bergen.

- Mangfoldet i byen er en rikdom, men også noe vi kan bli bedre til å verdsette og løfte frem. Samfunnet har alt å vinne på at vi utnytter potensialet i det som gjør oss forskjellige, i stedet for at det blir en kilde til skam og utenforskap. Da må vi jobbe på mange fronter, fra et kulturliv der enda flere stemmer får komme til orde, til offentlige tjenester som blir stadig bedre på å møte en mangfoldig befolkning, til et inkluderende arbeidsliv der enda flere kan få bruke sine ressurser, sier hun.

Engasjementet

- Vi er utrolig heldige i Bergen med det brede spekteret av organisasjoner og politiske partier det går an å engasjere seg i, så da gjelder det bare å finne et sted man kan oppleve et godt felleskap rundt det man brenner for. Det er det jeg har opplevd som det fineste med mitt eget parti, forteller hun på spørsmål om hva hennes beste tips er for å engasjere seg i politikken.

Berg Nødtvedt mener at selv om mange tenker at de ikke er interessert i poltikk, så betyr det ikke at de ikke kan engasjere seg.

- Brenner man for at noe i verden eller samfunnet burde være annerledes, da er man politisk engasjert, og vi trenger at enda flere tar med seg engasjementet sitt inn i organisasjoner eller politiske partier, sier hun avslutningsvis.