Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning

Pros and cons of cancer mouse models

Kandidat Line Pedersen holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven ved Universitetet i Bergen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å formidle kunnskap i en forelesningssituasjon.

Emnet er av interesse både for studenter og ansatte ved universitet og sykehus.