Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Disputas: Crina Elena Tiron

Disputas 20. juni for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, kandidat Crina Elena Tiron

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

 

DISPUTAS – ph.d -GRADEN

Crina Elena Tiron

 

Kandidaten utgår fra Institutt for biomedisin

Hovedveileder: professor James Lorens

 

Prøveforelesning:  fredag, 20. juni 2014 kl. 10.15

Oppgitt emne: “Intra-tumor heterogeneity and cancer cell plasticity, challenges for the future of breast cancer treatment”

Sted: Aud.1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

 

Disputas:  fredag, 20. juni 2014 kl. 12.15

Sted: Aud.1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “The Role of the Axl Receptor Tyrosine Kinase in Breast Cancer”

1. opponent: Dr. Gabriela M. Almeida, University of Porto, Portugal

2. opponent: PhD Therese Sørlie, Oslo universitetssykehus

3. medlem av komiteen: Professor Linda B. Stuhr, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Ian F. Pryme

Åpent for alle interesserte