Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Arrangement inneværende semester:

BNKF seminarer

Seminarene blir arrangert 18:15-20:00 på møte-/seminarrommet i første etasje følgende datoer:

  • Torsdag 4. oktober: Mimi Lam (Marie Curie Fellow, Centre for the Study of the Sciences and the Humanities), 'eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability'
     
  • Torsdag 1. november: Gro Rørstadbotten, Title T.B.A.
Ph.d.-grad i filosofi
Oda Tvedt

Mot filosofi som karrierevei?

Oda Elisabeth Wiese Tvedt er doktorgradsstudent og ønsker å forfølge en forskerkarriere i filosofi. Men hun er samtidig bevisst på at det er en mulighet som er få forunt og holder øyne og sinn åpent for andre muligheter.

Tradisjonelt yin-yang symbok med mørkegrå vinger

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.