Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Formålet med Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) er å rekruttere kvinner til faget, rekruttere kvinner til forskning og å støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket i 2009 var at filosofi var et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjorde kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene var kvinnene i klart mindretall. Etter 10 år med kvinnenettverket, ser tallene bedre ut. Fast ansatte kvinner med førstekompetanse er i dag 29 %, men når det gjelder studenter og stipendiater er det fortsatt en lang vei å gå. En av nettverkets sentrale oppgaver er derfor å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverkets intensjon er å synliggjøre kvinners bidrag til faget, og det gjøres ved å det arrangeres semestervise seminarer, og en årlig konferanse. Disse er åpne for alle interesserte. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

BNKFs Årbok
Omslaget på Årbpken 2020 (lys lilla

Årboken 2020

I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.

Arbeidslivsrelevans
Sofie Lekve

Mennesker er samfunnsborgere, ikke bare arbeidstakere

Stortingsvedtaket om arbeidslivsrelevans undergraver ikke bare humanistiske og samfunnsvitenskapelige utdanninger, men hele hensikten med høyere utdanning, skriver Sofie Lekve.
Graduate workshop
Teksten "Art & otherness" med en gren som bakgrunn

Virtual Graduate Workshop and Symposium in Art and Otherness

The Bergen Network for Women in Philosophy (BNWP) hosted a virtual graduate student workshop and symposium form April 29th – 30th, 2020.

Disputas
Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl

Disputas : Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl (filosofi)

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 24.4.2020. Disputasen er lagt ut på YouTube.

Oppsummering
Collage av kvinnelige filosofer

Beretning fra BNKFs workshop og symposium for master- og PhD-studenter

17.–19. januar 2019 var Bergensnettverket for kvinner i filosofi (BNKF) ved Universitetet i Bergen vert for sin første workshop og sitt første symposium for master- og PhD-studenter. Her er en oppsummering fra arrangementet og oppfordring om å komme med innspill til fremtidige arrangement i samme...