Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Hovedinnhold

Formålet med Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) er å rekruttere kvinner til faget, rekruttere kvinner til forskning og å støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket i 2009 var at filosofi var et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjorde kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene var kvinnene i klart mindretall. Etter 10 år med kvinnenettverket, ser tallene bedre ut. Fast ansatte kvinner med førstekompetanse er i dag 29 %, men når det gjelder studenter og stipendiater er det fortsatt en lang vei å gå. En av nettverkets sentrale oppgaver er derfor å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverkets intensjon er å synliggjøre kvinners bidrag til faget, og det gjøres ved å det arrangeres semestervise seminarer, og en årlig konferanse. Disse er åpne for alle interesserte. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

For å bli ført opp på e-postlisten til BNKF send en melding til bnkf.info@uib.no.

Musikkfilosofi
Forsiden av boken (blå med tittel og redaktører) med noter svevende i bakgrunnen.

Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.

I denne samling tekster som gir et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020 har Vibeke Tellmann bidratt med kapitlet "La oss snakke om musikk: Wilhelm Heinrich Wackenroders og Ludwig Tiecks musikalske fantasier".
BNKFs Årbok
Omslaget på Årbpken 2020 (lys lilla

Årboken 2020

I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.

Graduate workshop
Teksten "Art & otherness" med en gren som bakgrunn

Virtual Graduate Workshop and Symposium in Art and Otherness

The Bergen Network for Women in Philosophy (BNWP) hosted a virtual graduate student workshop and symposium form April 29th – 30th, 2020.