Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Formålet med Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) er å rekruttere kvinner til faget, rekruttere kvinner til forskning og å støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket i 2009 var at filosofi var et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjorde kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene var kvinnene i klart mindretall. Etter 10 år med kvinnenettverket, ser tallene bedre ut. Fast ansatte kvinner med førstekompetanse er i dag 29 %, men når det gjelder studenter og stipendiater er det fortsatt en lang vei å gå. En av nettverkets sentrale oppgaver er derfor å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverkets intensjon er å synliggjøre kvinners bidrag til faget, og det gjøres ved å det arrangeres semestervise seminarer, og en årlig konferanse. Disse er åpne for alle interesserte. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Oppsummering
Collage av kvinnelige filosofer

Beretning fra BNKFs workshop og symposium for master- og PhD-studenter

17.–19. januar 2019 var Bergensnettverket for kvinner i filosofi (BNKF) ved Universitetet i Bergen vert for sin første workshop og sitt første symposium for master- og PhD-studenter. Her er en oppsummering fra arrangementet og oppfordring om å komme med innspill til fremtidige arrangement i samme...

Kjønn og filosofi
Kaja Melsom

Filosof Melsom: «Min karriere hadde nok sett annerledes ut om jeg hadde hatt flere kvinnelige professorer»

I humaniorafagene er den store utfordringen at andelen menn er for lav, med ett unntak: Filosofi. Hvorfor er det slik?
Kjønn og filosofi
Sofie Lekve

Dette tenker jeg fordi jeg er kvinne

Jeg foreslår at vi forsøker å gjøre en endring i holdningene våre. Ikke i likestillingens navn, men ut av en lidenskap for faget filosofi, skriver filosof Sofie Lekve.
Tradisjonelt yin-yang symbok med mørkegrå vinger

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.