Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Bergensnettverket fof kvinner i filosofi
Photoshop-redigert sort/hvitt fotografi
jan 17

Graduate Workshop and Symposium in "Imagination, Society, and Culture"

The Bergen Network for Women in Philosophy (BNWP) at the University of Bergen, Norway (UiB) will be hosting its first graduate student workshop and symposium from January 17th - 19th, 2019.

Seminar
Bilder av Nivedita og tittel, tid og sted for seminaret
feb 12

'Texts: A case study of joint action'

Nivedita Gangopadhyay vil holde vårens første innlegg i Bergensnettverket for kvinners faste seminarrekke.

Musikkfilosofi
Bilde av Lydia Goehr

Den amerikanske musikkfilosofen Lydia Goehr i Bergen

På Spillerom i P2 kan en nå høre intervjuet som Marion Hestholm gjorde med Lydia Goehr i mai 2018 da hun besøkte Universitetet i Bergen.
Tradisjonelt yin-yang symbok med mørkegrå vinger

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.