Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Hovedinnhold

Formålet med Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) er å rekruttere kvinner til faget, rekruttere kvinner til forskning og å støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket i 2009 var at filosofi var et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjorde kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene var kvinnene i klart mindretall. Etter 10 år med kvinnenettverket, ser tallene bedre ut. Fast ansatte kvinner med førstekompetanse er i dag 29 %, men når det gjelder studenter og stipendiater er det fortsatt en lang vei å gå. En av nettverkets sentrale oppgaver er derfor å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverkets intensjon er å synliggjøre kvinners bidrag til faget, og det gjøres ved å det arrangeres semestervise seminarer, og en årlig konferanse. Disse er åpne for alle interesserte. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

For å bli ført opp på e-postlisten til BNKF send en melding til bnkf.info@uib.no.