Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Innhold

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Kjønn og filosofi
Kaja Melsom

Filosof Melsom: «Min karriere hadde nok sett annerledes ut om jeg hadde hatt flere kvinnelige professorer»

I humaniorafagene er den store utfordringen at andelen menn er for lav, med ett unntak: Filosofi. Hvorfor er det slik?
Kjønn og filosofi
Sofie Lekve

Dette tenker jeg fordi jeg er kvinne

Jeg foreslår at vi forsøker å gjøre en endring i holdningene våre. Ikke i likestillingens navn, men ut av en lidenskap for faget filosofi, skriver filosof Sofie Lekve.
Filosofi og musikk
Diffust bilde i sort-hvitt av Lydia Goeht med teksten ""Challenging an ahistorical approach to concepts used when describing music".

Lydia Goehr in Bergen: “Philosophy Meets Music”

Rebecka Sofia Ahvenniemi, komponist og universitetslektor, har skrevet et blogginnlegg om Goehrs bergensbesøk hvor hun diskuterer noen av de mest sentrale temaene knyttet til forholdet mellom filosofi og musikk som ble diskutert under konferansen.
Musikkfilosofi
Bilde av Lydia Goehr

Den amerikanske musikkfilosofen Lydia Goehr i Bergen

På Spillerom i P2 kan en nå høre intervjuet som Marion Hestholm gjorde med Lydia Goehr i mai 2018 da hun besøkte Universitetet i Bergen.
Tradisjonelt yin-yang symbok med mørkegrå vinger

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.