Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Filosofi og musikk

Lydia Goehr: "The Use and Abuse of Beauty in Everyday Life: Or, Philosophical Thoughts on the Concept of Bohème"

I denne gjesteforelesningen tar Lydia Goehr temaet skjønnhet knyttet til bildebruk i opera opp til diskusjon. Dette er også et av temaene i hennes kommende bok om opera.

Romantisk scene fra klassisk film i sort-hvitt.

Lydia Goehr er professor i filosofi ved Columbia University, NY. Hennes forskningsfelt har sitt tyngdepunkt i tyskspråklig estetikk med særlig vekt på relasjonene mellom filosofi, politikk, historie og musikk. Hun har gitt vesentlige bidrag til den musikkfilosofiske debatten og litteraturen gjennom bøkene The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music (1992/2007), The Quest for Voice: Music, Politics, and the Limits of Philosophy [essays on Richard Wagner] (1998), Elective Affinities: Musical Essays on the History of Aesthetic Theory [essays on Adorno and Danto] (2008) og The Don Giovanni Moment: Essays on the legacy of an Opera (2006) som hun har redigert sammen med Daniel Herwitz.

Vel møtt!