Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
arbeidsmåter

Hvordan arbeider Bergensnettverket for kvinner i filosofi?

Bilde av skriveblokk, laptop og kaffekopp
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Nettverket har primært to faste aktiviteter:

  1. Å arrangere regelmessige lunsj-møter hvor formålet er å legge til rette for faglig-sosialt samvær. Åpent for nettverkets medlemmer.
  2. Å arrangere regelmessige seminarer hvor kvinner presenterer innlegg. Disse er åpne for alle.

Forutsatt økonomiske midler, tar nettverket sikte på:

  1. Å arrangere faglige konferanser med inviterte kvinnelige bidragsytere. Her inkluderes både eksterne og interne filosofer. Åpent for alle.
  2. Å utlyse midler for å kunne gi støtte til faglig utviklingsarbeid for kvinnelige filosofer.

Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende, og er i hovedsak basert på innspill fra nettverkets medlemmer og andre interesserte.