Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Kort omtale av nettverkets samarbeidspartnere

Bergensnettverket i filosofis samarbeidspartnere

Her vil vi gi en kort omtale av andre nettverk rettet mot kvinner i filosofi som bnkf har et samarbeid med.

En rekke plastfigurer i grupper knyttet sammen i nettverk
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

NKiF - nætværk for Kvinder i Filosofi

Det danske nettverket for kvinner i filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi har så langt samarbeidet om å arrangere fire konferanser innen temaet Filosofi og Grensen.

Første konferanse ble avholdt ved Universitetet i Bergen 5. og 6. desember 2012.

Andre konferanse ble avholdt på Studenterhuset i København 28. februar og 1. mars 2014.

Tredje konferanse ble avholdt på Grand Hotell Terminus i Bergen 9. og 10. oktober 2015 og hadde tittelen"Filosofien og grensen III: "Det offentlige - Det private"".

Fjerde konferanse ble avholdt ved Københavns Universitet 24. og 25. februar 2017 og hadde tittelen "Kvinder i spil".