Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Konferanse om feministisk filosofi

Nettverkskonferanse 2011

I 2011 ble nettverkets årlige konferanse arrangert på Quality Hotell Edvard Grieg ved Flesland 14. og 15. mars. Temaet for konferansen var "Feministisk filosofi". Eksterne foredragsholdere på konferansen var Toril Moi (Duke University) og Cathrine Holst (Universitetet i Oslo).

PHILOSOPHY. Seamless pattern. Word cloud illustration, vector
Ordsky
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er feministisk filosofi?

Mandag

Mandag 14. mars

 • Nettverkslederne ønsker velkommen (10:00 - 10:15)

 • Toril Moi, "Begrepet om den andre. Hva kan vi lære av Simone de Beauvoir?" (10:15 - 12:00)

  Diskusjon

 • Lunsj (12:00 - 13:00)

 • Paneldiskusjon. Simone de Beauvoirs aktualitet i dag Cathrine Holst, Toril Moi, Ellen Mortensen og Kristin Sampson (13:00 - 14:30)

 • Kaffepause (14.30 – 14.45)

 • Catrine Holst, “Martha Nussbaums liste. Feminisme og rettferdighet” (14:45 – 16.30)

  Diskusjon

 • Gruppediskusjon  (16:30 - 17:30)

  Middag (19:30)

 

Foredragsholderne hadde foreslått følgende tekster som bakgrunnslitteratur:

Toril Moi: Simone de Beauvoir, fra Det annet kjønn (Pax, 2000): ”Innledning”; Bok I, Tredje del (”Myter”), Kapittel I, s. 197-201 og kapittel III; Fjerde del (”Mot frigjøringen”) og ”Konklusjon”.


Cathrine Holst: Martha Nussbaum, fra Women and Human Development (2000), 1. kapittel, “In Defense of Universal Values”

 

 

Tirsdag


Tirsdag 15. mars

 • Kristin Sampson, "Åpenheten ved en kjønnsforskjellens ontologi ut fra Irigaray"  (09:15 - 11:00)

  Diskusjon

 • Gruppediskusjon (11:00 - 11:30)

 • Nettverksmøte (11:30 - 12:30)

 • Lunsj (12:30)


Kristin Sampson hadde foreslått følgende tekster som bakgrunnslitteratur:

Irigaray, Luce, fra I Love To You (1996) “I Love To You” og “In Almost Absolute Silence”.
De som ønsket å sette seg mer inn i temaet for foredraget, ble anbefalt å kikke på noen av disse tekstene av Luce Irigaray:
An Ethics of Sexual Difference. London and New York: Continuum 2004.
I Love To You. New York and London: Routledge 1996. Sharing the World. New York: Continuum 2008.
The Way of Love. London and New York: Continuum 2004.