Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Filosofifagets grenser

Filosofi og grensen I

Konferanse i samarbeid mellom «Netværk for kvinder i de filosofiske fag» og «Bergensnettverket for kvinner i filosofi» 5. og 6. desember 2012.

Bilde av en bille som beveger seg på en grenselinje
Hvor går grensen?
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Tema for konferansen sikter mot en filosofisk bearbeidelse av områder hvor en oppsatt grense reflekteres.  Slike grenseoverskridelser kan være mangefasetterte, og kan omhandle erkjennelsesteoretiske grenser, hvor selve grensen for hva som kan tenkes overskrides eller reflekteres. Det kan også være performative overskridelser, hvor det er grensen for adferd som overskrides – og hvor både den overskridende handling og opplevelsen av å være utsatt for overskridende handlinger kan tematiseres, i tillegg til at forholdet mellom normalitet og overskridelse historisk kan diskuteres. Det kan likeledes angå implementering av overskridende natur, som for eksempel i forholdet mellom teknikk og natur; som i nye teknikker innen medisinsk behandling, i straffesystemet, i psykologisk behandling, i våre bruksgjenstander eller i forhold til behandling av dyr i industriell sammenheng. Sist men ikke minst kan den marginaliserte filosof tematiseres, hvor kvinnelige filosofers arbeide har blitt oversett, noen ganger utelukkende på grunn av sitt kjønn og noen ganger fordi den normgivende filosofi har vurdert at gjenstanden for filosofisk refleksjon var likegyldig.
Temaet har til formål å fange inn mange forskjellige filosofiske tilganger til å diskutere grenser, og oppfordrer til at det samlende tema blir filosofisk refleksjon over grenseoverskridelsens betydning.

 

Konferansen fant sted i Bergen på Sydnesplassen 12/13, rom 208/209.

 

Programoversikt lagt ved som vedlegg (høyre side).

 

Filosofi og grensen II ble arrangert på Studenterhuset i København 28. februar og 1. mars 2014.