Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Referater

Referater fra bnkfs årsmøter

På denne siden lenker vi opp referatene fra årsmøtene til Bergensnettverket for kvinner i filosofi.

Hovedinnhold

Årsmøtereferatene starter fra og med 2012. Gjennom referatene vil en kunne få innblikk i nettverkets historie.

Nettverket har siden oppstart søkt og fått midler fra UiBs likestillingsmidler. De siste årene har FoF lagt i tilsvarende sum som nettverket har fått fra likestillingspotten.