Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2010

bnkf-seminarer 2010

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2010. Disse dannet utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2010.

Hovedinnhold

Følgende innlegg ble holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarekke i 2010:

16. februar:
Rebecka Sofia Ahvenniemi: Sannhet som kunst: En presentasjon av sannhetsbegrepene til Martin Heidegger og Theodor W. Adorno

16. mars:
Mette Christine Hansen: Om lenestolens rolle innenfor bevissthetsfilosofien

20. mai:
Oda Elisabeth Wiese Tvedt: Det tekniske verdensbilde og dets mytologier

16. september:
Vigdis Songe-Møller: Antigones dødelige begjær etter det Samme. Sofokles' Antigone i lys av antikkens filosofi

14. oktober:
Deirdre C. P. Smith: Wittgenstein, language and ethics: some choices

11. november:
Helle Nyvold: Omforholdet mellom mennesker og dyr