Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2012

bnkf-seminarer 2012

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2012. Disse dannet utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2012.

Hovedinnhold


Følgende innlegg ble holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2012:

16. februar:
Sissel Høvik: NAV-reformen som liberalistisk regjerningskunst og diskursiv praksis. En kritisk anvendelse av Michel Foucaults vitensarkeologi.

26. april:
Anita Leirfall: Kant om rom og vår evne til å orientere oss romlig.

24. mai:
Anne Vedvik: Pessimisme som livsanskuelse. Schopenhauers viljesmetafysikk – et orienteringsverktøy i verden.

11. oktober:
Marianne Walderhaug: Normalitet i lys av begrepene glemsel, endelighet og fremmedhet.

15. november:
Ann Hansen: Naturtilstanden hos Rousseau - en undersøkelse av hvorvidt Rousseau likestillier kvinner og menni naturtilstanden.

13. desember:
Oda Elisabeth Wiese Tvedt: Fødselsmisunnelse - fra tankefødsler til ejakulasjon som primær erfaringsbetingelse for selvtap.