Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2014

bnkf-seminarer 2014

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2014. Disse dannet utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2014.

Hovedinnhold

Følgende innlegg ble holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2014:

20. februar:
Ester Camilla Blikstad: Ubevisste følelser og affektiv nevrovitenskap.

27. mars:
Marita Helleland Ådnanes: Kva er materie, og kva har spørsmål om materie å seia for feministisk tenking?

23. april:
Ragnhild H. Jordahl: Kontrafaktiske refleksjoner: Om koblingen mellom deliberasjon, handling og metafysisk mulighet.

11. september:
Ane Faugstad Aarø: Ideer om selvet, emosjoner og kropp i fransk filosofi fra 1600-tallet.

20. november:
Deirdre Catherine P. Smith: Språklighet - en betingelse for positiv frihet?