Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Homerisk ontologi

Naturens politikk eller politikkens natur?

I Randi Amundsens lesning av Homer danner hans naturforståelse i all hovedsak grunnlaget for både de etiske, politiske, økonomiske og eksistensielle tema i hans diktning. Det gir rom for refleksjoner rundt forholdet mellom natur og politikk.

Bilde av antikke ruiner fra Troy i Tyrkia
Illustrasjonsfoto (Oldtidsruiner fra Troy i Tyrkia)
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Homer er tilkjent forfatterskapet til de to eposene Iliaden og Odysseen, to verk som sto høyt i kurs allerede i klassisk tid. Flere hundre år etter at de ble nedskrevet hevder Aristoteles at Homers epos overgår alle andre episke dikt når det kommer til tanke og språk. Noen tusen år senere omtaler Hannah Arendt Homer som hele Hellas oppdrager.

I dette innlegget vil jeg argumentere for å lese Homer som en politisk tenker, og presentere to ulike måter å lese ham politisk på.  Innledningsvis vil jeg presentere noen av Dean Hammers hovedmomenter fra artikkelen “Homer and Political Thought”. Men i all hovedsak vil jeg presentere en lesning av Homer hvor natursynet eller naturforståelsen danner grunnlaget for både etiske, politiske, økonomiske og eksistensielle tema i hans dikting. Mens Hammer på sett og vis identifiserer og analyserer flere politiske emner i det vi kan kalle sin opprinnelige natur, vil jeg presentere en lesning  som er inspirert av Nietzsche tenkning, hvor naturen danner grunnlaget for det politiske. Lesemåtene er ikke nødvendigvis motsetningsfylte, men kan snarere bidra til å belyse ulike sider av vestens politiske idéhistorie.

Alle er velkomne!