Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Nyhetsarkiv for Bergensnettverket for kvinner i filosofi

I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.
Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.
Omtale av konferansen fra en av de danske deltakerne.