Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

BOA teamets kontaktgruppe

BOA-teamets kontaktgruppe består av representanter for utvalgte fagområder ved de avdelingene som utgjør BOA-teamet

Hovedinnhold

Kontaktgruppen samarbeider og gir råd til BOA-team leder om aktiviteter knyttet til de ulike avdelingenes kompetanseområder, og bistår i arbeidet med å utvikle tiltak og planer for BOA-teamet. Kontaktgruppen skal også øremerke ressurser fra sin seksjon/avdeling inn i BOA-teamet.

Kontaktgruppe for BOA-teamet