Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

BOA teamets kontaktgruppe

BOA-teamets kontaktgruppe består av representanter for utvalgte fagområder ved de avdelingene som utgjør BOA-teamet

Main content

Kontaktgruppen samarbeider og gir råd til BOA-team leder om aktiviteter knyttet til de ulike avdelingenes kompetanseområder, og bistår i arbeidet med å utvikle tiltak og planer for BOA-teamet. Kontaktgruppen skal også øremerke ressurser fra sin seksjon/avdeling inn i BOA-teamet.

Kontaktgruppe for BOA-teamet