Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Ser fremover i nye lokaler

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har flyttet inn i nye lokaler i Allégaten 55. 7. juni 2019 ble lokalene åpnet av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, Robert Bjerknes.

Instituttleder ved Geofysisk institutt Nils Gunnar Kvamstø ønsker velkommen
Foto/ill.:
Instituttleder ved Geofysisk institutt, Nils Gunnar Kvamstø, ønsker velkommen

Hovedinnhold

Bergen Offshore Wind Centre  samler UiBs satsting på havvind. Geofysisk institutt er verstinstitutt, og instituttleder Nils Gunnar Kvamstø ønsket velkommen før han ga ordet til viserektor Robert Bjerknes.

- Både ildsjeler og kompetanse i fagmiljøene er viktig for å få et slikt senter til å fungere, vi har sett mye bra, og vi har store forhåpninger til dere videre, sa Robert Bjerknes i sin åpningstale. 

Han trakk spesielt frem senterets tverrfaglige kompetanse som viktig.

- Senteret er en del av UiB sitt strategiske satsningsområde innenfor klima- og energiomstilling og viktig for å samle ressurser på tvers av fagfelt innenfor havvind.  

Økende interesse for havvind 

Senterleder, Finn Gunnar Nielsen, brukte åpningen til gi status for senteret og si litt om hva BOW arbeider med videre. Han har registrert økende interesse for havvind innad på UiB og i samfunnet generelt.

- Jeg har med glede registrert økende interesse for å bli med på havvindsatsningen fra ulike personer og institutter. Det ble veldig konkret både ved forskningsrådets forskerprosjektutlysning i april og spesielt nå ved utlysningene til Akademiaavtalen i mai. Søknader relatert til havvind utgjorde 11 av 26 søknader. Så nå håper vi på et stort gjennomslag på de søknadene når det kunngjøres i midten av juni.

Det er også stor interesse for ph.d.-studier og masteroppgaver innenfor havvind og det er et mål for senteret å utvide undervisningstilbudet innenfor havvind. 

Posterutstilling og utsikter til Science Meets Industry i september

Mange forskere, ph.d-studenter og masterstudenter bidro med postere på åpningen for å synliggjøre senterets aktivitet. På Science Meets Industry konferansen i september vil Bergen Offshore Wind Centre være sterkt representert og vise en enda større bredde av arbeidet.

- Jeg ser frem til mye entusiastisk arbeid i tiden fremover. La oss håpe at disse lokalene kan bli en smeltedigel hvor mye god havvindforskning, basert på UiBs brede kompetanse, kan utføres, avsluttet Finn Gunnar Nielsen.