Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Akademiaavtalen

Støtte til flere havvindsøknader gjennom Akademiaavtalen

Tildelinger fra Akademiaavtalen mellom UiB og Equinor ble offentliggjort 28.06.2019. Fire forskningsprosjekter på havvind fikk støtte. I tillegg ble BOW tildelt to førsteamanuensis II-stillinger.

profilbilder prosjektledere
Disse fikk prosjektstøtte (fra venstre): Mostafa Bakhoday-Paskyabi, Bodil Holst, Joachim Reuder, Sigrid Eskeland Schütz, Haflidi Haflidason
Foto/ill.:
Opphavsrett UiB

Hovedinnhold

Tildelinger fra Akademiaavtalen mellom UiB og Equinor ble offentliggjort 28.06.2019. Følgende forskningsprosjekt relatert til havvind fikk tildeling:

  • Large Eddy Simulation Modelling of Offshore Wind Farms Under the Influence of Varying Atmospheric Stability and Sea-State Conditions
  • Designing a Refined Legal Framework for Legitimate Offshore Wind in the North Sea Basin”(DeWindSea)
  • Estimation and Prevention of Erosion on Off-Shore Wind Turbine Blades
    • Prosjektledere: Bodil Holst, professor ved Institutt for fysikk og teknologi og Joachim Reuder, professor ved BOW / Geofysisk instiutt
  • Maringeologisk grunnundersøkelse for havvinds-installasjoner 

I tillegg ble det tildelt to førsteamanuensis II-stillinger knyttet til BOW. Førsteamanunesis II-stillingene går til Charlotte Bay Hasager ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Marte Godvik ved Equinor.

Fornøyd med tildeling

- Vi er fornøyd med tildeling av forskningsprosjekt og stillinger. Førsteamanuensis II-stillingene vil bidra til å styrke det gode samarbeidet vi har med industrien og det sterke vindenergi-miljøet ved DTU, sier senterleder Finn Gunar Nielsen.

- Videre bidrar forskningsprosjektene til økt innsikt i alle BOW sine fokusområder: vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

Tverrfaglig felt

Forskere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Juridisk fakultet deltar i forskningsprosjektene, som faglig spenner fra juridiske spørsmål til geotekniske undersøkelser, numerisk simulering og materialteknologi. Innad på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forskere fra Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for informatikk involvert. 

- Dette viser at havvind er et svært tverrfaglig område og målet til BOW er nettopp å være et senter som samler UiBs tverrfaglige satsning på havvind, sier Nielsen.