Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Nyhet

Havvindkonferansen Science Meets Industry

10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.

Neste
Bilde av Finn Gunnar Nielsen som åpner Science Meets Industry
Finn Gunnar Nielsen åpner den niende Science Meets Industry
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
1/6
Presentasjon Science Meets Industry
Jan Fredrik Stadaas, Equinor
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
2/6
Oversiktsbilde av konferansen Science Meets Industry
Universitetsaulaen
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
3/6
Oversiktsbilde av konferansen Science Meets Industry
Universitetsaualen
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
4/6
NORCE presentasjon på Science Meets Industry
Presentasjon fra NORCE
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
5/6
Paneldebatt Science Meets Industry
Paneldebatt
Foto/ill.:
Kjersti Boge Christensen
6/6
Tilbake

Hovedinnhold

Professor Finn Gunnar Nielsen fra BOW ønsket “venner av vinden” velkommen, etterfulgt av Jan Fredrik Stadaas fra Equinor som tok for seg havvind i fortiden, nåtid, og hva som ligger foran oss i fremtiden. Stadaas fremhevet at det tar tid å utvikle noe nytt, at det ikke finnes enkle løsninger, og at man ikke kan gjøre det alene.

Det at man ikke kan gjøre det alene, er muligens en grunn til at flere selskap har gått sammen i konsortier for å satse på utbygging innen havvind, og BKKs Niklas Forsberg betegnet samarbeidet med Lyse og Shell som en «kjærlighetshistorie». I tillegg til Forsberg, fortalte representanter fra Norseman Wind, Deepwind og Vårgrønn om sine ambisjoner og utfordringer i forbindelse med utbygging i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Teknologiske nyvinninger og forskning innen feltet ble også belyst. Morten Bjerkholt fra Eelume introduserte publikummet til svømmende roboter, mens Camilla Sætre fortalte om SFI Smart Ocean sitt sensor- og kommunikasjonssystem. Joachim Reuder fra BOW fortalte om hvordan man benytter droner innen forskning på vind-energi, mens BOWs PhD kandidat Ida Marie Solbrekkes forskning tar for seg optimal beliggenhet for vindparker.

DOF Subsea, NORCE og Kongstein delte erfaringer fra industrien, med blant annet bilder og velillustrerte eksempler på dimensjonene på turbinene. Til slutt var det en paneldebatt som tok for seg blant annet de juridiske utfordringene innen havvind. At det er viktig, og haster med å få på plass et regelverk, var det bred enighet om i panelet. 

Havvind kommer til å bli den viktigste elektrisitetskilden i Europa innen 2040

Finn Gunnar Nielsen