Hjem
UiBs Brussel-kontor
Nyhet

Brussel-kontoret flytter

UiBs Brusselkontor flytter til nye lokaler i mars. Kontoret tilbyr praktisk og strategisk støtte til miljøer og forskere som vil etablere samarbeid eller søke EU-finansiering til sine aktiviteteter.

Byggning i Brusse. Tre stk veiend EU_flagg i solen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I mai 2019 er det tre år siden UiB opprettet sitt eget kontor i Brussel for å styrke kontakten med EU. Kontoret skal hjelpe forskere med å utnytte mulighetene for nye og spennende forskningsprosjekter, hovedsakelig gjennom EU-programmet Horizon 2020.

I mars skal kontoret flyttes til et mer moderne og spennende bygg, kun et steinkast fra dagens adresse – fortsatt i hjertet av det europeiske kvartalet. Den nye adressen er Guimardstraat 9, 1000 Brussels. Der vil vi dele lokaler med NORCE, NTNU og SINTEF.  

Brusselkontoret tilbyr møterom for deg og dine kollegaer, samtidig står vi for å sørge for at opplevelsen blir så effektiv og hyggelig som mulig. Blant annet kan vi anbefale gode restauranter for middag og lunsj, samt enkel servering under møtene som kaffe og catering.

Kristof Vlaeminck holder innledning på møte

Kristof Vlaeminck holder innlegg på et møte i dagens Brusselkontor. I mars flytter kontoret til et nytt bygg.

Foto/ill.:
UiB

Vår kontaktperson i Brussel

Gjennom Horizon 2020 får forskere fra hele verden muligheten til å søke om stipend til forskningsprosjekter innenfor de mange felt EU ønsker utvidet kunnskap og informasjon om.  

Kontorsjef Kristof Vlaeminck er tilgjengelig for å hjelpe dem som ønsker å benytte seg av muligheten til å søke stipend, sammen med de ansatte på Forskningsadministrativ avdeling og BOA-teamet. Ved å komme til Brussel kan du komme i direkte kontakt med de som håndterer prosjektene innenfor ditt forskningsfelt. Les om alle tjenestene fra kontoret her (på engelsk).

EU sitt hovedmål med Horizon 2020 er at Europa skal produsere verdens beste forskning og vitenskap, som skal føre til en økonomisk vekst og mer velstand for borgere. Gjennom et sterkt samarbeid kan du være med å skape innovasjon, effektivitet og konkurranse – som vil føre til at vi kan takle de mange utfordringene verden står overfor i dag og skape nye løsninger sammen. Kristof ønsker å hjelpe deg å komme i kontakt med potensielle partnere for å danne et fundament for nye og produktive prosjekter.

Passer med satsingsområdene våre

UiB prioriterer som kjent tre felt innenfor forskning; klima og energiomstilling, marin forskning og globale samfunnsutfordringer. Alle disse områdene er viktige felt innenfor Horizon 2020-programmet.

Grand-Place i Brussel

Brussel er en flott by å besøke. Her er Grand-Place, hovedplassen i sentrum.

Foto/ill.:
Yeo Khee via Unsplash.com