Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
CCBIO Special Seminar

Hva er fremragende forskning?

Velkommen til et CCBIO Special Seminar 19. september med tema "What is Scientific Excellence?"

Blackboard with crossword spelling keyword Excellence
Foto/ill.:
colourbox/CCBIO

Hovedinnhold

CCBIO er et norsk senter for fremragende forskning. Men hva legger vi i begrepet fremragende? Én vanlig felles oppfatning er nærmest sirkulær: "Fremragende forskning er forskning som kan publiseres i fremragende tidsskrifter". Vi ønsker å gå dypere inn i begrepene kvalitetsforskning og fremragende forskning, og har invitert renommerte forskere som vil legge frem sine tanker om hva som bør ligge i disse begrepene, i seminaret "What is Scientific Excellence?". Programmet vil også gi plass til en paneldebatt. Foredragsholdere og deltakere i paneldebatten er Bruce Zetter (Harvard Medical School/Boston Children's Hospital) og Merle Jacob (Universitetet i Lund) i tillegg til Lars A. Akslen og Roger Strand fra CCBIO. Få med deg erfaringer fra ekspertene, en livlig debatt og en uformell prat over pizza etterpå!

Seminaret er en del av CCBIO/Harvard INTPART-samarbeidet, som et CCBIO Special Seminar i CCBIOs seminarserie

Program følger snart. Merk av datoen i kalenderen din!

Når: 19. september 2018, 13:00-16:00 (+ tid etterpå til pizza-sammenkomst)

Hvor: Auditorium 4, BB-bygget, på campus Haukeland Universitetssjukehus.

Program:

13.00 Lars Akslen/Roger Strand: Welcome

13.05 Bruce Zetter: Thoughts on Excellence

13.30 Merle Jacob: Thoughts on Excellence

13.55 Lars Akslen: Thoughts on Excellence 

14.05-14.30 Intermission with refreshments

14.30 Roger Strand: Introduction to debate

14.40-15.50: Panel debate with questions and comments from the audience

15.50-16.00: Lars Akslen: Concluding words

16.00: Pizza-get-together

Åpent for alle: forskere, undervisere, postdocs, studenter, teknikere og andre ansatte, i alle UiB-miljøer. Ingen registrering er nødvendig.

Vi vet at alle fremragende hoder også trenger mat, så etter forelesningene og debatten inviterer vi til en pizza-sammenkomst i lobbyen utenfor auditoriet, der vi kan fortsette utvekslingen av ideer og erfaringer i en uformell setting.