Hjem
Centre for Cancer Biomarkers

Nyhetsarkiv for Centre for Cancer Biomarkers

CCBIO operates within the health services in addition to the Faculty of Medicine at the UiB and is subject to the guidelines issued by both institutions (see below links). As a consequence, we are reducing our activities accordingly. Please check the calendar for details. Notably, the CCBIO Annual Symposium and the Satellite Symposium have been cancelled.
Sidan CCBIO blei etablert for fem år sidan, har 17 forskarlinestudentar vore knytt til senteret sine forskargrupper, og fleire har gått direkte vidare til ph.d.-graden. Studentane som deltek i programmet er genuint interesserte og dedikerte, men også heilt utan forskingserfaring og treng mykje oppfølging i starten. CCBIO har likevel svært gode erfaringar med å ta inn forskarlinestudentar i sine... Les mer
Universitetet i Bergen har utnevnt 10 nye æresdoktorer, deriblant kandidaten nominert fra CCBIO og Det medisinske fakultet, Professor Bruce Zetter, Charles Nowiszewski Professor of Cancer Biology fra Harvard Medical School. Professor Zetter er godt kjent for CCBIO-miljøene, både som rådgiver i CCBIO Scientific Advisory Board, og gjennom CCBIO-VBP INTPART-samarbeidet.
Den 23. og 24. mai 2019 møtte noen av verdens ledende fibrose- og kreftforskere i Bergen på en internasjonal fibrosekonferanse med temaet "Nye verktøy for å studere fibrotisk stroma".
Den 21. og 22. september var det igjen duket for Forskningstorget under årets Forskningsdager. Denne gangen var det Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe som arrangerte stand på vegne av CCBIO. Gruppen stilte velvillig opp og sammen dro de i havn en stand som falt i smak hos både store og små.
Lars A. Akslen i Centre for Cancer Biomarkers undersøker kreftens unike fingeravtrykk for å skreddersy behandling til den enkelte.
Oddbjørn Straume fra CCBIO, BerGenBio og Haukeland Universitetssjukehus møtte stor interesse for presentasjonen av en studie med Bemcentinib kombinert med Keytruda på verdens største kreftkongress, ASCO, i Chicago 1-5 juni 2018.
En ny studie gjennomført ved UiB viser at den blodfortynnende medisinen Marevan kanskje kan forhindre utvikling av kreft.
Kreftforeningen delte mandag 6. november ut nær 55 millioner kroner til forskere ved UiB og Haukeland universitetssykehus, derav 23,2 millioner til forskningsprosjekter ved CCBIO.
Centre for Cancer Biomarkers møttes for femte gang på sitt årlige symposium på Solstrand 19-20 april. – Vi ønsker å motivere, særlig yngre forskere, til fremragende kreftforskning, sier senterleder Lars A. Akslen.
Nå kan du lese den splitternye årsrapporten fra CCBIO fra 2016!
«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.
Ansvarlig kreftforskning bør kombinere biomedisinsk forskningsaktivitet med kritisk analyse av den samme forskningen, sier CCBIOs Roger Strand og Lars A. Akslen i en nylig publisert kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening.
Torsdag 2. mars ble årets Thon-midler utdelt i Universitetets aula i ved Universitetet i Oslo. CCBIOs Lars A. Akslen og Elisabeth Wik var til stede ved den høytidelige seremonien for å motta sin tildeling i kategorien nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter.
De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Et av prosjektene som mottar støtte er ledet av CCBIO PI Oddbjørn Straume, med 17,57 millioner fordelt på fem år.
Maria Omsland disputerte fredag 03.02.2017 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Investigation of the intercellular structure tunneling nanotube (TNT) in leukemia».
Jan Roger Olsen disputerte 27.januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Context dependent transcription factor regulation in normal and malignant cell differentiation”.
Torsdag 12. januar offentliggjorde Thon-stiftelsen sine utdelinger av midler til forskning. Vårt fakultet fikk i år to gode grunner til å feire. Professor Anne Berit Guttormsen ved Klinisk institutt 1 fikk pris for fremragende undervisning, og CCBIOs professor Lars A. Akslen og postdoktor Elisabeth Wik fikk støtte til prosjektet «Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og... Les mer

Sider