Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

CET er partner på ny forskerskole

NMBU skal lede den nye forskerskolen Empowered Futures.

Students doing group work
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskningsrådet har innvilget støtte til forskerskolen Empowered futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions.

NMBU skal lede forskerskolen, og CET/UiB, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo er partnere.

Empowered Futures skal også samarbeide med næringsliv og internasjonale forskere. Det første møtet etter tildelingen blir i løpet av våren 2022.


Les mer i NMBUs nyhetssak.

CET er også involvert i forskerskolen Hyschool, som vil ledes fra UiB.