Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Ledig stilling

Vitenskapelig assistent til VARCITIES-prosjektet

En ettårig fulltidsstilling som vitenskapelig assistent hos CET er ledig. Søknadsfrist 20. mai!

Ledig stilling
Stillingen er knyttet til det EU-finansierte VARCITIES-prosjektet.
Foto/ill.:
Ill: Janne Bjørgan / Photo: Scott Graham på Unsplashed

Hovedinnhold

Vi ser etter en vitenskapelig assistent til VARCITIES-prosjektet vårt som kan bidra med både forskning, rapportering og administrative oppgaver. Stillingen er 100%, med ett års varighet:

VARCITIES er eit tverrfagleg innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forsking og praksis. Det er sju europeiske pilotbyer i prosjektet, og Bergen er case studie gjennom sitt byutviklingsprosjekt ved Store Lunggårdsvann. CET ser på kva slags rolle medverking har i byutviklingsprosjekt, og korleis nyskapande medverkingsprosessar kan skape betre byutvikling. Vi har ansvar for en undersøking av  ‘governance innovations’ i naturbaserte løysningar i fleire av pilotbyane.

Den vitskapelege assistenten vil utføre forsking i prosjektet, og samle inn data på tvers av de involverte pilotbyane. Ho eller han skal samle og drøfte datamaterialet i en rapport og bidra til ein eller fleir vitskaplege publikasjonar.

Les hele utlysningen og søk her. Søknadsfrist 20. mai!