Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
Job opening

Research assistant to our VARCITIES project

A one year full time position as research assistant at CET is available. Application deadline May 20th!

Job opening
The position is a part of the VARCITIES project, financed by the Eurpean Union.
Photo:
Ill.: Janne Bjørgan/ Photo: Scott Graham on Unsplashed

Main content

We are looking for a research assistant who will do research, reporting and some administrative work on our VARCITIES project. The position is full time for one year.

The announcement is in Norwegian:

VARCITIES er eit tverrfagleg innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forsking og praksis. Det er sju europeiske pilotbyer i prosjektet, og Bergen er case studie gjennom sitt byutviklingsprosjekt ved Store Lunggårdsvann. CET ser på kva slags rolle medverking har i byutviklingsprosjekt, og korleis nyskapande medverkingsprosessar kan skape betre byutvikling. Vi har ansvar for en undersøking av  ‘governance innovations’ i naturbaserte løysningar i fleire av pilotbyane.

Den vitskapelege assistenten vil utføre forsking i prosjektet, og samle inn data på tvers av de involverte pilotbyane. Ho eller han skal samle og drøfte datamaterialet i en rapport og bidra til ein eller fleir vitskaplege publikasjonar.

Read the rest and apply here. Application deadline May 20th!