Hjem

Christiekonferansen

Bidragsytere 2017

Disse møtte du på Christiekonferansen 2017:

Hadia Tajik, Nestleder i Arbeiderpartiet

John-Arne Røttingen, Administrerende direktør for Forskningsrådet

Hilde Widerøe Wibe, Direktør nærinspolitikk i Abelia  

Leo Ajkic, Programleder i NRK

Nina Mevold, Kommunaldirektør for helse i Bergen kommune

Per Espen Stoknes, Psykolog, forsker ved Handelshøyskolen BI og leder for Senter for Grønn Vekst

Geir Lasse Taranger, Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet

Nina Langeland, Dekan ved Det medisinsk-odontoogiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Halvard Haukeland Fredriksen, Professor, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen 

Bror Ragnar Hansen, Arkitekt, sykepleier og prosjektleder i Helse Bergen

Hans Kleivdal, Forskningsdirektør i Uni Research

Simona Chera, Førsteamanuensis, Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

Christhard Hoffmann, Professor i historie ved Universitetet i Bergen

Terje Knutsen, Førsteamanuensis i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen

Yvette Peters, Postdoktor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen

Dag Aksnes, Professor i biologi ved Universitetet i Bergen

Christofer Troedsson, Forskningsleder i Uni Research

Magnus Haaland, Stipendiat i arkeologi ved Universitetet i Bergen