Hjem
Christiekonferansen

Christieprisen 2010 til Marit Warncke

For første gang deles Christieprisen ut - og prisen går til Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen Næringsråd.

Hovedinnhold

Marit Warncke får prisen for sitt engasjement for å styrke samhandlingen mellom Universitetet i Bergen og omverden, i særdeles grad næringslivet i Bergensregionen, samt hennes engasjement for å synliggjøre hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping i regionen, heter det i begrunnelsen.

Den aller første gangen Christieprisen deles ut, 26. april 2010, går den til en person som i sitt virke og i sin posisjon meget klart fyller kriteriene for å motta prisen.  Årets prisvinner har både personlig og i kraft av sin posisjon utenfor universitetet vist stort engasjement for universitetet, med vilje til å styrke båndene mellom akademia og samfunnet rundt, og til å synliggjøre universitetets egenart og kompetanse nasjonalt og internasjonalt.

Marit Warncke er en viktig ambassadør for universitetet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun bidrar til å bryte ned barrierer mellom akademia, næringslivet og det offentlige på flere arenaer.

Marit Warncke var også en viktig bidragsyter i arbeidet med å lage handlingsplanen for universitetet og omverden som universitetets styre vedtok i 2009. Som representant for den største interesseorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen er hun en svært viktig støttespiller i dette arbeidet. Hun viser stor forståelse for universitetets egenart og uavhengighet, og hun anerkjenner og verdsetter den langsiktige satsingen på universitetets grunnforskning.

Formålet med Christieprisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverden og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.

I statuttenes paragraf 4 klargjøres kriteriene for hvem som skal motta den hedersbevisningen Christieprisen er og skal være.