Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Christieprisen 2010 til Marit Warncke

For første gang deles Christieprisen ut - og prisen går til Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen Næringsråd.

Main content

Marit Warncke får prisen for sitt engasjement for å styrke samhandlingen mellom Universitetet i Bergen og omverden, i særdeles grad næringslivet i Bergensregionen, samt hennes engasjement for å synliggjøre hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping i regionen, heter det i begrunnelsen.

Den aller første gangen Christieprisen deles ut, 26. april 2010, går den til en person som i sitt virke og i sin posisjon meget klart fyller kriteriene for å motta prisen.  Årets prisvinner har både personlig og i kraft av sin posisjon utenfor universitetet vist stort engasjement for universitetet, med vilje til å styrke båndene mellom akademia og samfunnet rundt, og til å synliggjøre universitetets egenart og kompetanse nasjonalt og internasjonalt.

Marit Warncke er en viktig ambassadør for universitetet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun bidrar til å bryte ned barrierer mellom akademia, næringslivet og det offentlige på flere arenaer.

Marit Warncke var også en viktig bidragsyter i arbeidet med å lage handlingsplanen for universitetet og omverden som universitetets styre vedtok i 2009. Som representant for den største interesseorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen er hun en svært viktig støttespiller i dette arbeidet. Hun viser stor forståelse for universitetets egenart og uavhengighet, og hun anerkjenner og verdsetter den langsiktige satsingen på universitetets grunnforskning.

Formålet med Christieprisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverden og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.

I statuttenes paragraf 4 klargjøres kriteriene for hvem som skal motta den hedersbevisningen Christieprisen er og skal være.