Hjem
Senter for internasjonal helse

Forskningsprosjekter ved SIH

Senter for internasjonal helse er involvert i en rekke tverrfaglige prosjekter med samarbeidspartnere fra hele verden.

Hovedinnhold

Forskningsprosjekter ved SIH er organisert etter tema. For mer om våre prosjekter se tema nedenfor. Prosjektene er blant annet finansiert av Norges forskningsråd, Norad og EU. For ferdigstilte prosjekter; se listen her (kun på engelsk).

Globale samfunnsutfordringer  

UiB har tre strategiske satsingsområder; og ett av disse er «Global Challenges» globale samfunnsutfordringer, med undertittel migrasjon, helse og ulikhet. De fleste av SIH sine forskningstema kan betraktes som globale utfordringer. Prosjektene på denne listen fokuserer primært på områder av globale utfordringer som ikke er inkludert i de andre SIH-forskningstemaene.

Nettverkssekretariater

SIH er ansvarlig for sekretariatet for to nasjonale nettverk i global helse. 

Annet