Hjem
Senter for internasjonal helse
Ny publikasjon

Urettferdige arbeidsvilkår påvirker helsepersonells motivasjon

Helsepersonells motivasjon er en avgjørende faktor for kvaliteten på offentlige helsetjenester i Tanzania. En ny artikkel viser at opplevelse av urettferdige arbeidsvilkår er en viktig årsak for manglende motivasjon.

Hovedinnhold

Perceived unfairness in working conditions: the case of public health services in Tanzania.
Nils Gunnar Songstad, Ole Bjørn Rekdal, Deodatus A. Massay, Astrid Blystad; BMC Health Services Research, Feb 2011

Motivasjon hos helsepersonell er en faktor som kan påvirke kvaliteten på helsetjenester. I senere år har det vært et økende fokus på denne sammenhengen, WHO peker på dette i rapporten Working together for health i 2006. Her argumenteres det for at lav kvalitet i helsetjenestene ikke bare skyldes manglende kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell, men også lav motivasjon og mangelfull personalforvaltning.  

For å forstå faktorer som påvirker motivasjon kan oppfatning av arbeidsvilkårene være en tilnærming. I denne artikkelen fokuseres det på helsepersonell i offentlig helsevesen på landsbygda i Tanzania og deres oppfatning av sine arbeidsvilkår. Artikkelen identifiserer seks hovedområder hvor helsepersonell opplever seg urettferdig behandlet: urettferdig tilgang til økonomisk godtgjørelse for reiser etc.; få muligheter for videreutdanning; liten anerkjennelse av lang arbeidserfaring; forsinkelser i forfremmelsessaker; lavt lønnsnivå i forhold til levekostnader og liten åpenhet om personalforvaltning. 

Opplevelsen av og problemene rundt urettferdighet må sees i en større kontekst.  Historien i Tanzania er karakterisert av en rekke endringer i statlig regulering, økonomiske reformer, desentralisering og demokratisering.  I artikkelen argumenteres det for at blant annet demokratiske reformer har gitt offentlige ansatte muligheten til å uttrykke sin misnøye med staten som arbeidsgiver.  Helsepersonell som opplever urettferdighet i arbeidsvilkårene skaper problemer i driften av offentlig helsevesen, men samtidig åpner det muligheter for å etablere en bedre forvaltning av arbeidsstyrken.

Les hele artikkelen i BioMed Central