Hjem
Senter for internasjonal helse

Medisinsk fredsarbeid – nettbaserte gratiskurs

Helsearbeidere i konfliktområder gjør en formidabel innsats på det medisinske feltet, men også med voldsforebygging og fredsskapende arbeid. Nå lanseres sju nettbaserte gratiskurs for de som ønsker å lære mer om medisinsk fredsarbeid.

Hovedinnhold

Bred målgruppe
Kursene
er ment for alle typer helsearbeidere; leger, sykepleiere, de som jobber med mental helse osv., men også studenter i helsefag. Kursinnholdet er særlig relevant for de som ønsker å styrke egen kompetanse i konflikt- og fredsarbeid, drive humanitært arbeid eller arbeide med menneskerettighetsorganisasjoner hjemme eller i utlandet.

Fra familievold til atomvåpen

I kursene fokuseres det på helsemessige konsekvenser av krig og andre former for vold, og dessuten helsepersonells rolle og ansvar for å fremme fred. Temaene spenner fra forebygging av vold i samfunnet, familievold, selvmord, menneskerettigheter, sammenhengen mellom fattigdom og voldelige konflikter, flyktningers rettigheter og behov, etiske problemer ved humanitært arbeid, til avskaffelse av våpen som landminer og atomvåpen.

Fritt tilgjengelige kurs
Postdoktor ved Senter for internasjonal helse (SIH), Ingvild Fossgard Sandøy, er en av de som har vært med på arbeidet med å utvikle kursene. –Kursene er gratis og tilgjengelige for alle, og man kan ta dem hvor og når det måtte passe. Hvert kurs er beregnet til et par dagers arbeidsinnsats og avsluttes med en online test. Dersom du består denne, kan du laste ned et kursbevis, sier Sandøy.

SIH vil tilby masterstudentene kurs?
-SIH ser også på muligheten for å tilby et kurs med denne tematikken til sine studenter, forteller Sandøy. Vold og krig fører til store helseproblem i mange fattige land, og det er naturlig at masterstudentene våre får mulighet til å lære om de samfunnsmedisinske sidene av dette, inkludert hva som kan forårsake voldsbruk og hvordan det kan forebygges.

Du finner kursene på nettsiden: www.medicalpeacework.org