Hjem
Senter for internasjonal helse
ny publikasjon

Klimaendringenes konsekvenser for global helse

Professorene Bente Moen og Gunnar Kvåle savner diskusjon om implikasjonene av klimaforandringer i en ny rapport om forbedring av styringssystemer for global helse.

Global Health
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Politikk for bedre global helse
Kvåle G, Moen BE. Tidsskr Nor Laegeforen. May 2014


Ikke glem klima og bærekraftig energiproduksjon

Moen, som er leder ved Senter for internasjonal helse (SIH), og Kvåle, som tidligere var leder ved senteret, mener at klimaendringer må ses i sammenheng med andre viktige faktorer som økonomi, samfunn og politikk når man prøver å komme med nyttige anbefalinger. De understreker at en tidligere Lancet-kommisjon har beskrevet klimaendringene som den største trusselen mot global helse i vårt hundreår. De mener at en bredere diskusjon bør se situasjonen i sammenheng med en bærekraftig energiproduksjon.

Les deres kommentar til den «University of Oslo – Lancet Commission on politics and health inequity