Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Spedbarn som ammes av HIV-positive mødre blir ikke HIV-smittet hvis de behandles med visse medikamenter, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.
Denne våren tilbyr SIH et nytt kurs i helseøkonomi. Kurset vilvære åpent for både master-og doktorgradsstudenter.
Et nytt forskningssenter skal forbedre mødres og spebarns helse i den tredje verden. Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health åpnet 15. oktober.
Torleif Lunde deltar i år på Forskningstorget med stasjonen "Verdens farligste dyr" - som ikke er en løve eller krokodille, men malariamyggen.
Mange norske aktører jobber aktivt for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester globalt. Senter for internasjonal helse er en av dem.
Professor Thorkild Tylleskär og PhD-student Marte Jürgensen skal begge delta med innlegg på årets Christiekonferanse som finner sted i Grieghallen den 25. april.
- Dyktige leger har en interesse for mennesker som ikke er ulik antropologens, sier Kristian Heggenhougen i et intervju i Legeforeningens tidsskrift.
Helsearbeidere i konfliktområder gjør en formidabel innsats på det medisinske feltet, men også med voldsforebygging og fredsskapende arbeid. Nå lanseres sju nettbaserte gratiskurs for de som ønsker å lære mer om medisinsk fredsarbeid.
Siden global helse var temaet Karen Marie Moland ønsket å jobbe med, var det naturlig å søke jobb i det hun mener er «Norges fremste miljø»
3. februar ble stortingsmeldingen «Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken» lagt frem. Meldingen trekker opp utfordringer og gir prioriteringer for en samlet norsk global helsepolitikk frem mot 2020.
Over 1500 eksperter fra 120 land har kåret Senter for internasjonal helse i Bergen til en av verdens mest innflytelsesrike tankesmier.
I begynnelsen av desember fikk hun et fornemt brev med monogram i posten. Fredag 6.januar var den unge AIDS-forskeren Marte Jürgensen på fest med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.
Malaria er ei formidabel helseutfordring som tek livet av millionar av barn i Afrika kvart år. Menneske blir smitta av mygg. Myggen er igjen avhengig av klimatiske tilhøve.
Med en ukes opplæring kan kvinner i Afrika bli ammerådgivere og fremme fullamming og dermed barnehelsen. Det viser en ny, norskledet studie.
I løpet av høsten 2011 har SIH fått sju nye PhD-studenter. Noen av dem har allerede vært her i noen måneder, andre kommer ikke til Bergen før utpå nyåret.
Menn deltar i liten grad i helseprogrammet som skal forhindre HIV-smitte fra mor til barn. HIV-testing av menn, råd om kondombruk og amming blir møtt med skepsis.
Grace Ndeezi disputerte nylig med en doktorgrad om HIV-positive barn i Uganda. Vi må ta oss råd til å prioritere disse barna mener hun.
Årets Forskningsdager går av stabelen fra 23.september til 2.oktober og SIH er i år representert både i Forsker Grand Prix og i foredragsserien “Bergen i verden, verden i Bergen”.

Sider