Hjem

DigUiB

Om DigUiB-programmet

DigUiB-programmet har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning, vurdering og formidling.

Bakgrunn

DigUiB-programmet startet opp i 2014, og hadde i perioden 2014-2017 tre hovedprosjekter: Digital vurdering, Læringsplattform og Lærings- og formidlingslab.
Fra 1. januar 2018  gikk programmet over i en ny fase, med nye temaområder og ny styringsgruppe. Programmet er forlenget ut 2021.

Overordnet målsetting

Økt kvalitet i utdanning gjennom å sikre utvikling av tjenester, strukturer og ressurser for aktiv læring gjennom bruk av digitale løsninger. 

DigUiB skal levere ved innovasjon i bruk av digitale verktøy og kanaler for formidling. Programmet skal bidra til løsninger som støtter UiBs posisjon som en ledende aktør innen utdanning, formidling og innovasjon.  Videre skal programmet bidra i arbeidet med å heve den digitale kompetansen for vitenskapelig ansatte.

Programmets fire temaområder

  • Læringsdesign
  • Verktøy- og tjenesteutvikling
  • Formidlingsutvikling
  • Lagring og Learning Object Repository (LOR)

Organisering

Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets prosjekter. Styringsgruppen ledes av viserektor for utdanning, Oddrun SamdalMathilde Holm  og Marianne Huse utgjør programmets administrative ledelse.

Programerklæring.