Hjem
Institutt for økonomi
Medieoppslag

Formidling og debatt

På denne siden har vi samlet aktuelle samfunnsøkonomiske innlegg publisert i diverse media relatert til koronakrisen, og der ansatte ved instituttet har bidratt.

bilde av koronaviruset og med dominobrikker som faller
Foto/ill.:
Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

 • Professor emeritus Eirik Schrøder Amundsen hadde innlegget "Hvordan kan norsk økonomi ta seg opp igjen etter koronakrisen?" i Aftenposten 27. april.

 • Professor Kjell Erik Lommerud deltok 15. april i paneldebatt på Webinaret "Koronakrisens økonomi" arrangert av Økonomisk Institutt, UiO. Panledebatten er også omtalt i E24 18. april.

 • Masterstudent Sunniva S. Hillesund og professor Hans K. Hvide hadde et innlegg i DN 12. april i spalten "Forskning viser at...:" med overskriften "Tar vanskelige valg «i blinde», med store konsekvenser". Innlegget er basert på arbeidsnotat 01-20

 • Stipendiat Nina Serdarevic og professor Sigve Tjøtta oppfordrer i et innlegg i DN 8. april å dyrke det sosiale fellesskapet i en tid med isolasjon.

 • Hans K. Hvide har 7. april innlegget "Kontantstøtteordningen er en tvilsom ide" på bloggen Oslo Macro Group, som er et initiativ for å samle uavhengige analyser av koronakrisen, sett fra økonomisk synspunkt.

 • I en artikkel i Bergensavisen 7. april (bak betalingsmur) fremholder førsteamunuensis Astrid Grasdal at dette kan være tiden for å vurdere etter- og videreutdanning, særlig for ungdom. Hun sier også at koronakrisen kan prege arbeidslivet i inntil to år fremover, og at krisen slår ulikt ut for ulike bransjer. Hun peker på at det f eks vil være mangel på arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen pga at det kan bli vanskelig å erstatte utenlandsk arbeidskraft.

 • Koronakrisen har ført til endret handlemønster i dagligvarehandelen, og i et innslag i Vestlandsrevyen 6. april er professor Tommy Staahl Gabrielsen intervjuet. Se innslaget her.

 • "Hvis samfunnet går på en samlet smell, så blir den smellen voldsomt ulikt fordelt", sier professor Steinar Vagstad i en artikkel i Bergensavisen 5. april (bak betalingsmur). Uttalelsen er er respons på forsker Sven Erik Mamelunds prediksjon på at det er de svakeste i samfunnet som blir hardest rammet av koronakrisen, og at det er verdt å ha ekstra fokus på de spesielt sårbare gruppene i samfunnet.

 • I et oppslag i DN 3. april der regjeringens kontantstøtte til bedrifter i koronakrisen er tema, gir professor Hans K. Hvide sin støtte til synspunktene Cutterssjefen har og fremholder at regjeringen heller burde satse på usikrede lån. Les saken her.

 • Førsteamanuensis Julie Riise er en av forskerne bak en undersøkelse i regi av Norsk Medborgepanel om nordmenn sine holdninger under koronakrisen. Les UiBs innlegg "Stolar meir på Erna og mindre på naboen" fra fredag 3. april der funnene blir presentert.

 • "Krisetiltak for småbedriftene: Gjør som Sveits – gi rause lån, ikke kontantstøtte" - et innlegg av professor Hans K. Hvide i DN 2. april.

 • Samfunnsøkonomer har gått sammen om å etablere en plattform for å analysere og gi råd om koronakrisen. Professor Kjell Erik Lommerud fra Institutt for økonomi deltar. Les mer om dette samarbeidet her.   
 • Professor Kjell Erik Lommerud, postdoktor Eirik André Strømland og professor Steinar Vagstad ved Institutt for økonomi hadde innlegget "For dyrt å berge liv?" på trykk i DN fredag 27. mars.