Hjem
Institutt for økonomi
UTDANNING

Hva kan du bli?

En utdannelse i samfunnsøkonomi gir allsidige muligheter på arbeidsmarkedet, og det har sjelden eller aldri vært vanskelig for våre studenter å finne relevant jobb. Uansett hvor du havner, kan du regne med en godt betalt, utfordrende og spennende karriere som samfunnsøkonom.

Hvor jobber våre tidligere studenter?

Samfunnsøkonomer arbeider ofte med analyse- og utredningsoppgaver, men vi finner dem også innen forskning og undervisning, som journalister, valutahandlere eller innen formuesforvaltning i finansinstitusjoner. Mange går etter hvert inn i ledende stillinger - i næringslivet eller i offentlig forvaltning. En del arbeider utenlands, særlig i internasjonale organisasjoner, i utviklingshjelp og i utenrikstjenesten.

Innen privat næringsliv arbeider mange i banker og andre finansinstitusjoner, i de største industri- og oljeselskapene og i konsulentfirmaer. I staten er det særlig mange samfunnsøkonomer i departementene (der de ofte arbeider i nær kontakt med den politiske ledelsen), i Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og ved universiteter og høyskoler.

Lenger ned på siden finner du vitnesbyrd fra tidligere studenter som forteller om jobben sin, hvordan de bruker utdanningen i arbeidet og hvordan studietiden på samfunnsøkonomi var.

Samfunnsøkonom eller annen økonom?

Det finnes en rekke utdanninger i økonomi av ulik varighet og med forskjellig innhold. Samfunnsøkonomistudiet er et fagstudium som gir mulighet for spesialisering og fordypning i økonomi på høyt nivå. Det legges stor vekt på grundig skolering i metode og analyse. Andre økonomistudier gir i større grad økonomisk-administrativ allmennutdanning.

Samfunns- og siviløkonomer har mye felles. De studerer flere av de samme fagene og finnes til dels i samme typer jobber. Siviløkonomutdanningen gir en bredere administrativ utdanning med mer vekt på bedriftsøkonomiske redskapsfag som for eksempel regnskap og organisasjonsfag. Samfunnsøkonomistudiet legger mer vekt på å analysere hele samfunnsøkonomien og samspillet mellom markeder. Men også i samfunnsøkonomi er en opptatt av forhold som er viktige for styring og strategier i enkeltbedrifter.