Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UTDANNING

Hva kan du bli?

En utdannelse i samfunnsøkonomi gir allsidige muligheter på arbeidsmarkedet, og det har sjelden eller aldri vært vanskelig for våre studenter å finne relevant jobb. Uansett hvor du havner, kan du regne med en godt betalt, utfordrende og spennende karriere som samfunnsøkonom.

Main content

Hvor jobber våre tidligere studenter?

Samfunnsøkonomer arbeider ofte med analyse- og utredningsoppgaver, men vi finner dem også innen forskning og undervisning, som journalister, valutahandlere eller innen formuesforvaltning i finansinstitusjoner. Mange går etter hvert inn i ledende stillinger - i næringslivet eller i offentlig forvaltning. En del arbeider utenlands, særlig i internasjonale organisasjoner, i utviklingshjelp og i utenrikstjenesten.

Innen privat næringsliv arbeider mange i banker og andre finansinstitusjoner, i de største industri- og oljeselskapene og i konsulentfirmaer. I staten er det særlig mange samfunnsøkonomer i departementene (der de ofte arbeider i nær kontakt med den politiske ledelsen), i Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og ved universiteter og høyskoler.

Lenger ned på siden finner du vitnesbyrd fra tidligere studenter som forteller om jobben sin, hvordan de bruker utdanningen i arbeidet og hvordan studietiden på samfunnsøkonomi var.

Samfunnsøkonom eller annen økonom?

Det finnes en rekke utdanninger i økonomi av ulik varighet og med forskjellig innhold. Samfunnsøkonomistudiet er et fagstudium som gir mulighet for spesialisering og fordypning i økonomi på høyt nivå. Det legges stor vekt på grundig skolering i metode og analyse. Andre økonomistudier gir i større grad økonomisk-administrativ allmennutdanning.

Samfunns- og siviløkonomer har mye felles. De studerer flere av de samme fagene og finnes til dels i samme typer jobber. Siviløkonomutdanningen gir en bredere administrativ utdanning med mer vekt på bedriftsøkonomiske redskapsfag som for eksempel regnskap og organisasjonsfag. Samfunnsøkonomistudiet legger mer vekt på å analysere hele samfunnsøkonomien og samspillet mellom markeder. Men også i samfunnsøkonomi er en opptatt av forhold som er viktige for styring og strategier i enkeltbedrifter.