Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Rune Jansen Hagen er ny redaktør for Samfunnsøkonomen. Dette er Norges eneste fagtidsskrift for samfunnsøkonomiske spørsmål og problemstillinger.
Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.
SV-fakultetets styre vedtok i går å tildele fire professorer status som fremragende underviser, og blant dem er instituttets egen Frode Meland. Vi gratulerer!
Rune Jansen Hagen mener i en kronikk i DN 18. mai at Det norske utenriksdepartement har likhetstrekk med Magidepartementet i serien om Harry Potter.
SV-fakultetets publikasjonspris for 2018 gikk til Hans K. Hvide for han og Benjamin Jones' artikkel i American Economic Review, en av økonomifagets desiderte toppjournaler.
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) arrangerer i disse dager sin femte årlige konferanse i konkurransepolitikk.
In late February, the research group on Labour, Social Insurance and Family organized a two-day workshop on aging, family and social insurance.
Professor Eirik Schrøder Amundsen var ein av dei som underteikna dokumentet som oppmoda Universitetet i Bergen om å etablera eit Institutt for økonomi for 40 år sidan.
Sjur Haug fra Institutt for økonomi er årets vinner av beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.
Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.
Professor Rune Jansen Hagen skal være med å utrede satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer.
Spennende nye utvekslingsmuligheter er på trappene for studentene ved Institutt for økonomi.
Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?
Onsdag 10. oktober arrangerte fagutvalgene for studieprogrammene i samfunnsøkonomi og politisk økonomi et fagseminar for studentene. En fullsatt sal fikk høre to representanter fra Finansdepartementet fortelle om prosessen med å lage et statsbudsjett.
En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge uføretrygdedes deltakelse i arbeidslivet.
Professor Hans K. Hvide fyller 50 år
Førsteamanuensis Bjørn Sandvik fyller 70 år
Professor Rune Jansen Hagen med kommentar til regjeringens reformer av bistandsforvaltningen i DN 20. juni:

Sider