Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

I august har instituttet fått hele tre nye medarbeidere!
Professor Kjell Vaage er oppnemnd til utvalg som skal evaluere pensjonsreforma.
Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi.
Søkningen til alle programmene i samfunnsøkonomi har en flott økning i år. Særlig har årsstudiet i samfunnsøkonomi en stor vekst.
Barnløshet blant menn i Norge er høyere enn blant kvinner. Dersom menn opplever barnløshet som negativt, er det et samfunnsproblem, skriver Astrid Grasdal og Kjell Erik Lommerud.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Den siste tiden har instituttet tilsatt to nye postdoktorer, Anantha Divakaruni og Eirik André Strømland.
Hva tjener samfunnsøkonomer? Hvor raskt får de jobb etter endt utdannelse? Et nytt arbeidsnotat viser at samfunnsøkonomer kommer like godt ut som jurister.
På denne siden har vi samlet aktuelle samfunnsøkonomiske innlegg publisert i diverse media relatert til koronakrisen, og der ansatte ved instituttet har bidratt.
-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.
Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.
Konferansen er avlyst grunnet koronavirusutbruddet.
KRONIKK: Vi har vurdert behovet for et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvarebransjen. Det er vår klare anbefaling at et forbud ikke innføres.
Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen og professor Odd Rune Straume framhever at det er i utgangspunktet bra at en aktør som har stor kjøpermakt, som Norgesgruppen, får lov til å utnytte denne kjøpermakten til å forhandle lavere innkjøpspriser. De mener videre at dette kan ikke i seg selv være et brudd på konkurranseloven.
Visionary investor and advisor, thanks to his education at UiB in Economics and Information Science, he has learned to recognize the potential in companies and how to guide them to success. Now he looks back at his time as a student and sees what has shapen him into the professional he is today.
Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i daglivarekjedenes innkjøpspriser, og Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.
Førsteamanuensis II ved Institutt for økonomi/BECCLE, Özlem Bedre-Defolie, har oppnådd det prestisjefylte ERC Starting Grant .
Fire av våre fremste undervisarar fekk det svart på kvitt at dei har fått statusen som "fremragende undervisere".

Sider