Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Du tror kanskje at politikere og statsmenn vil avvise 100 prosent skatt. Ikke vær så sikker på det.
Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.
Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.
Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.
En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.
-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Master i samfunnsøkonomi Simen Ulsaker vann Konkurransetilsynet si årlege konkurranse om beste masteroppgåve
Kunnskap om aldring, familiebånd og velferdspolitikk i fokus i nytt forskningsprosjekt.
-Høyres argumenter for fjerning av formuesskatt er dårlige, mener Bjørn Sandvik.
-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.
Valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet.
Fleire enn før får diagnosen "Depresjon". Skuldast dette endring i normene for sjukmelding?
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.

Sider