Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Dette kommer frem i en dansk analyse, og den norske modellen for å håndtere problemet med svart arbeid diskuteres nå i Danmark.
Lav kvalitet på helsetjenester i u-land er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål, og manglende motivasjon blant helsearbeidere er en viktig forklaringsfaktor.
-På tide at det settes inn ressurser i Norge for å komme frem til en god ordning for å måle læreres prestasjoner, mener Katrine Vellesen Løken.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics
-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.
-Lave kostnader, store markeder og stabile politiske forhold viktige faktorer.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.
UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk
Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn
Samfunnsøkonomar ved UiB meiner økonomiprofessor Torberg Falck trekkjer feil konklusjon når han meiner differensiert studieavgift vil vere meir rettferdig enn dagens subsidieordning.
- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.
-Problemet med datokøyring er at det framstår som unødvendig dyrt samanlikna med innføring av krisesatsar i bompengeringen, meiner professor Steinar Vagstad. Les kronikk.

Sider