Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.
-Det vil bli dyrere mat. Å si at prosenttoll ikke vil gjøre maten dyrere, er tøv, sier post dok Ivar Gaasland
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
"Raskere tilbake" gir kortere ventetid og redusert sykefravær for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientgrupper.
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Astrid Grasdal ble av studentene kåret til beste foreleser på mastergrad ved Institutt for økonomi. Hun underviste i kurset "Anvendt arbeidsmarkedsøkonomi" våren 2012.
Økt satsing på hjemmesykepleie har positive effekter både for eldre og deres døtre
Nyfødte barn i Danmark gir underskudd i statskassen over sine livsløp, men budsjettene balanserer likevel.
Samfunnsøkonom med spesialfelt arbeidsmarkeds- og familieøkonomi utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Bergen
I høve 60-årsdagen til professor Alf Erling Risa, arrangerer Institutt for økonomi eit jubileumsseminar der framståande velferdsforskarar vil halda aktuelle foredrag.
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.
-Til tross for nylig vedtatte spilleregler for finanspolitikken i EU, er det vanskelig å se at krisen kan løses uten en merkbar styrking av det europeiske redningsfond, ESM
Mannlige sjefer viktig forbilde for å få flere til å ta pappaperm.
Økt stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.
Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.
Velferdsordningenes insentiver kan påvirke valg mellom alternativer i retning overforbruk av ordningene.
-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn

Sider