Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Hva tjener samfunnsøkonomer? Hvor raskt får de jobb etter endt utdannelse? Et nytt arbeidsnotat viser at samfunnsøkonomer kommer like godt ut som jurister.
På denne siden har vi samlet aktuelle samfunnsøkonomiske innlegg publisert i diverse media relatert til koronakrisen, og der ansatte ved instituttet har bidratt.
-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.
Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.
Konferansen er avlyst grunnet koronavirusutbruddet.
KRONIKK: Vi har vurdert behovet for et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvarebransjen. Det er vår klare anbefaling at et forbud ikke innføres.
Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen og professor Odd Rune Straume framhever at det er i utgangspunktet bra at en aktør som har stor kjøpermakt, som Norgesgruppen, får lov til å utnytte denne kjøpermakten til å forhandle lavere innkjøpspriser. De mener videre at dette kan ikke i seg selv være et brudd på konkurranseloven.
Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i daglivarekjedenes innkjøpspriser, og Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.
Førsteamanuensis II ved Institutt for økonomi/BECCLE, Özlem Bedre-Defolie, har oppnådd det prestisjefylte ERC Starting Grant .
Fire av våre fremste undervisarar fekk det svart på kvitt at dei har fått statusen som "fremragende undervisere".
Professor Rune Jansen Hagen er ny redaktør for Samfunnsøkonomen. Dette er Norges eneste fagtidsskrift for samfunnsøkonomiske spørsmål og problemstillinger.
Dei nye studentane ved SV -fakultetet vart tekne imot med pomp og prakt i dag. Rekordmange har takka ja til studieplass ved fakultetet. (bildekarusell)
Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 2019-2022. Målet med samarbeidet er å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet.
SV-fakultetets styre vedtok i går å tildele fire professorer status som fremragende underviser, og blant dem er instituttets egen Frode Meland. Vi gratulerer!
Gratulerer til dei vel 400 bachelorstudentane og nær 200 masterstudentane som har blitt ekte samfunnsvitarar! Alle har fullført graden sin ved SV-fakultetet høsten 2018 og våren 2019!
Rune Jansen Hagen mener i en kronikk i DN 18. mai at Det norske utenriksdepartement har likhetstrekk med Magidepartementet i serien om Harry Potter.
SV-fakultetets publikasjonspris for 2018 gikk til Hans K. Hvide for han og Benjamin Jones' artikkel i American Economic Review, en av økonomifagets desiderte toppjournaler.
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) arrangerer i disse dager sin femte årlige konferanse i konkurransepolitikk.

Sider