Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.
Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.
Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.
Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.
Vil du studere økonomi hos oss? Eller kjenner du noen som vil studere økonomi? Vi tilbyr årsstudium, bachelor, master og profesjonsstudium i samfunnsøkonomi.
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.
Elevar frå Sandsli vidaregåande skule fekk eit allsidig innblikk i samfunnsøkonomien med hjelp av eksperiment og fleip eller fakta.
Delingsøkonomiutvalet foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tenesteyting i delingsøkonomien.
Professor Kjell Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen fyller 60 år tirsdag 19. desember. Lommerud er født i Porsgrunn og oppvokst ulike steder på Østlandet. Etter artium reiste han til Bergen for å bli siviløkonom. Han nøyde seg imidlertid ikke med det, men fortsatte med høyereavdelingseksamen og doktorgradsstudier ved NHH, der han disputerte i 1988.
Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.
Professor Arild Aakvik ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen fylte 50 år tordag 15. september. Les hilsenen som stod i BT fra kolleger ved Institutt for økonomi.
I anledning Sigve Tjøtta sin 60-års dag vil Institutt for økonomi markere dagen med et jubileumsseminar.
Ved Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier tilbys det fra høsten 2016 et nytt kurs i moralfilosofi. Kurset kan tas på 100-, 200-, eller 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon.

Sider