Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) arrangerer i disse dager sin femte årlige konferanse i konkurransepolitikk.
Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.
In late February, the research group on Labour, Social Insurance and Family organized a two-day workshop on aging, family and social insurance.
Professor Eirik Schrøder Amundsen var ein av dei som underteikna dokumentet som oppmoda Universitetet i Bergen om å etablera eit Institutt for økonomi for 40 år sidan.
Sjur Haug fra Institutt for økonomi er årets vinner av beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.
Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.
Professor Rune Jansen Hagen skal være med å utrede satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer.
Spennende nye utvekslingsmuligheter er på trappene for studentene ved Institutt for økonomi.
Skandinavia har verdens mest sjenerøse ordninger for betalt foreldrepermisjon, men oppnår man ønsket effekt?
Onsdag 10. oktober arrangerte fagutvalgene for studieprogrammene i samfunnsøkonomi og politisk økonomi et fagseminar for studentene. En fullsatt sal fikk høre to representanter fra Finansdepartementet fortelle om prosessen med å lage et statsbudsjett.
En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge uføretrygdedes deltakelse i arbeidslivet.
Professor Hans K. Hvide fyller 50 år
Førsteamanuensis Bjørn Sandvik fyller 70 år
Professor Rune Jansen Hagen med kommentar til regjeringens reformer av bistandsforvaltningen i DN 20. juni:
Institutt for økonomi blir i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene ansett å ha veldig god vitenskapelig kvalitet, og en av forskergruppene får sågar toppkarakter.
Universitetsforetak er ikke autonome skriver professor Kjell Erik Lommerud ved Institutt for økonomi i en kronikk i Morgenbladet.
Bergen Center for Competition Law and Economics, BECCLE, arrangerer 11. og 12. juni en konferanse om konkurransepoltikk og næringsøkonomi.
En overvekt av unge entreprenører i Norge følger i sine fedres fotspor, og velger å starte opp firma innenfor samme bransje. Det viser seg å være smart, ifølge ny forskning fra UiB som er blitt omtalt i prestisjetunge Wall Street Journal.

Sider