Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Ved Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier tilbys det fra høsten 2016 et nytt kurs i moralfilosofi. Kurset kan tas på 100-, 200-, eller 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon.
Professor Magne Mogstad ble tildelt Fritjof Nansens belønning for yngre forskere for hans fremragende forskning innen økonomi.
Professor Sjur Didrik Flåm fylte 70 år torsdag 24. mars. Les helsinga frå vener og kolleger ved Institutt for økonomi i Bergens Tidende.
Entreprenørskapet i norsk akademia er halvert sidan 2003, viser forsking utført av professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi og professor Benjamin F. Jones ved Kellogg School of Managment. Studien har fått massiv omtale i mellom anna Science og Dagens Næringsliv.
I anledning Kvinnedagen har NHO bedt professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen ved Institutt for økonomi om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter.
I statsråd fredag 4. mars sat regjeringa ned eit ekspertutval som skal utgreie moglegheiter og utfordringar av den nye delingsøkonomien. Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi (UiB) skal leie utvalet.
Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) fekk løyving frå Universitetsstyret i Bergen til å halde fram til 2020. Den forlenga samarbeidsavtalen mellom NHH og UiB sikrar at institusjonane framleis har spisskompetanse på forsking og utdanning innan konkuransepolitikk.
Professor Lars Sørgard som var en av initiativtakerne til BECCLE har i dag blitt utnevnt til ny konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.
Foreleserpris for haust 2015 gjekk til førsteamanuensis Quamrul Ashan og professor Frode Meland.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
Professor Rune Jansen Hagen får positiv omtale for bruken av betasuppe som metafor for norsk bistandspolitikk.
Ein ny daglegvareportal vil styrke konkurransen mellom kjedene og føre til lågare pris for forbrukarane meiner Forbrukerrådet og Rema 1000. Professor Tommy Staahl Gabrielsen er heilt ueinig og meiner portalen i verste fall vil føre til dyrare matvarer.
Studentar og tilsette ved UiB strøymde til for å høyre sentralbanksjef Øystein Olsen snakke om framtidsutsiktene for oljesektoren og korleis det påverka norsk økonomi.
I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Professor Rune J. Hagen skriv i eit innlegg i Dagens Næringsliv at mindre bistand neppe gjev fleire flyktningar.
Professor Katrine Løken fikk Publikasjonsprisen 2015 for artikkel i prestisjetungt tidsskrift.
Professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi ved UIB skal delta på NHH sin haustkonferanse med innlegget "Innovasjon og entreprenørskap: «Innovate or die!»"
Professor Hans K. Hvide ved institutt for økonomi stiller til frokostmøte på Litteraturhuset for å diskutere finans, fornuft og følelser.

Sider