Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Myndighetene i flere utviklingsland har iverksatt reguleringer av antallet utenlandske ansatte i utenlandske ikke-statlige organisasjoner som opererer der. Vår teoretiske analyse viser at kvantitative restriksjoner og skattlegging er ekvivalente virkemidler når det gjelder å påvirke organisasjonene til å ansette flere lokale på bekostning av utlendinger. Dette kan bidra til å forklare hvorfor vi... Les mer
SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.
Høyre sitt forslag om like innkjøpspriser på dagligvarer vil ikke nødvendigvis gi kundene lavere priser eller bedre vareutvalg, mener Tommy Staahl Gabrielsen (UiB/BECCLE) og Erling Hjelmeng (UiO).
Ignacio Herrera en av to Meltzerprisvinnere for yngre forskere
Allerede før han skriver siste ord i masteroppgaven, har samfunnsøkonom Henrik Langsether Rainuzzo sikret prestisjetung jobb i Finansdepartementet.
Professor og instituttleder Tommy Staahl Gabrielsen fyller 60 år tirsdag 27. februar. Vi gratulerer med dagen!
Send oss ditt forslag til rekrutteringsvideo innen 15. mars. Det beste forslaget premieres med kr 5000,-
Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.
Institutt for økonomi og BECCLE har fått to meget kompetente forskere i II-er stillinger.
Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.
Professor Kjell Vaage fylte 60 år 22. desember, og dette skal feirast med eit jubileumsseminar på Institutt for økonomi no på nyåret.
Nora Svarstad Ytreberg ble tildelt Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.
Det er lite forskningsmessig belegg for å konkludere med at det er negativt for barn å begynne på skolen som seksåringer, skriver Anne-Lise Breivik i en kronikk publisert i Minerva.
Professor Hans Hvide støttet SSB-direktør Christine Meyer i behovet for omorganisering av SSB. Samtidig gav professor Kjell Erik Lommerud kritikerne medhold i at den omstridte innvandringsrapporten ikke var blitt vesentlig endret.
Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen er utnemnd som ny dagleg leiar av Senter for konkurransepolitikk (BECCLE).
Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.
Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.
Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.

Sider