Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.
Professor Kjell Vaage fylte 60 år 22. desember, og dette skal feirast med eit jubileumsseminar på Institutt for økonomi no på nyåret.
Nora Svarstad Ytreberg ble tildelt Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.
Det er lite forskningsmessig belegg for å konkludere med at det er negativt for barn å begynne på skolen som seksåringer, skriver Anne-Lise Breivik i en kronikk publisert i Minerva.
Professor Hans Hvide støttet SSB-direktør Christine Meyer i behovet for omorganisering av SSB. Samtidig gav professor Kjell Erik Lommerud kritikerne medhold i at den omstridte innvandringsrapporten ikke var blitt vesentlig endret.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal ved Institutt for økonomi fylte 50 år 9. november.
Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen er utnemnd som ny dagleg leiar av Senter for konkurransepolitikk (BECCLE).
Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.
Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.
Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.
Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.
Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.
Elevar frå Sandsli vidaregåande skule fekk eit allsidig innblikk i samfunnsøkonomien med hjelp av eksperiment og fleip eller fakta.

Sider