Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Kunnskap om aldring, familiebånd og velferdspolitikk i fokus i nytt forskningsprosjekt.
-Høyres argumenter for fjerning av formuesskatt er dårlige, mener Bjørn Sandvik.
-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.
Valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet.
Fleire enn før får diagnosen "Depresjon". Skuldast dette endring i normene for sjukmelding?
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.
-Det vil bli dyrere mat. Å si at prosenttoll ikke vil gjøre maten dyrere, er tøv, sier post dok Ivar Gaasland
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
"Raskere tilbake" gir kortere ventetid og redusert sykefravær for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientgrupper.
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Astrid Grasdal ble av studentene kåret til beste foreleser på mastergrad ved Institutt for økonomi. Hun underviste i kurset "Anvendt arbeidsmarkedsøkonomi" våren 2012.
Økt satsing på hjemmesykepleie har positive effekter både for eldre og deres døtre
Nyfødte barn i Danmark gir underskudd i statskassen over sine livsløp, men budsjettene balanserer likevel.

Sider