Hjem
Eiendomsavdelingen
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til Eiendomsavdelingen

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med forskjellige seksjoner på Eiendomsavdelingen (EIA).

Hovedinnhold

Eiendomsavdelingen (ekspedisjon)

Besøk oss

Nygårdsgaten 5.

5.et.

 • Avdelingens administrasjon
 • Eiendomsdirektør
 • Drift
 • Prosjekt
 • Fagstøtte & Stab
 • Større satsinger

2.et.

 • Drift, Transport- og parkseksjonen (Transport- og materiellenheten).

Herman Foss' gate 6.

Drift, Transport- og parkseksjonen (postenheten)

Sydnesplass 9, Sydneshaugen skole

 • Drift, Transport- og parkseksjonen (parkenheten)

Christiesgate 18

 • Drift, Driftsområde Nord

Allègt.41, Realfagbygget

 • Drift, Driftsområde 3

Jonas Liesv.91, BB-bygget

 • Drift, Driftsområde 4

Fosswinckels gate 6, Lauritz Meltzers hus

 • Drift, Renholdere

Parkveien 1, Studentsenteret

 • Drift, Kortsenteret

Driftsområdene

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for feil og mangler til ved byggene - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som primært skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Driftsområdene har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Driftsområdene har arbeidstid fra 07:00 til 14:30 hver dag hele året - utenom arbeidstid er kontakttelefonene koblet til vaktselskapet som UiB har avtale med.

 • Driftsområde Nord (1) - tlf. 55 58 94 50 (Nygårdshøyden nord)
 • Driftsområde Nord (2) - tlf. 55 58 93 10 (Nygårdshøyden midt)
 • Driftsområde 3 - tlf. 55 58 93 93 (Nygårdshøyden sør inkl. HIB)
 • Driftsområde 4 - tlf. 55 58 62 50 (Årstadvollen / Haukelandsområdet)

Transport- og parkseksjonen

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for bestilling av oppdrag hos transport- og parkseksjonen - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Transport- og parkseksjonen har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Telefonen er betjent i arbeidstiden 07:00-14:30.

 • Transport- og materielloppdrag - telf. 55 58 20 71
 • Parkseksjonen - telf. 55 58 93 66
 • Campusbussen - telf. 916 35 509

Renhold

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for renholdstjenester - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Telf. 481 62 677 (renholdssjef)

Telf. 466 13 442 (renholdsleder)

Ledergruppen

Navn  TittelAnsvarsområdeMobiltelefon
Kjartan NessetEiendomsdirektørEiendomsavdelingen959 12 831
Helge RekveUnderdirektørStørre satsinger400 37 372
Agnethe Erstad LarsenAss.eiendomsdir.Fagstøtte & Stab970 61 306
Sissel Smørdal HermansenSeksjonssjefProsjekt952 03 676
Jan-Terje NygaardSeksjonssjefDrift915 64 650
Torbjørn IversenEiendomsforvalterOmråde Nord994 85 820
Arvid ArnesenEiendomsforvalterOmråde 3 inkl. HIB og Område 4915 62 209
Sverre PettersenTransportlederTransport- og parkseksjon452 28 282